Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Ładowarka

  Maszyna robocza, zazwyczaj samojezdna, z organem roboczym na wysięgniku, przeznaczona do oddzielania urobku od calizny i przemieszczania na wyznaczone miejsce, do urządzenia transportowego; maszyna do pobierania materiału ze składowiska; ładowarki z odpowiednim osprzętem wykorzystywane są do odsuwania bloków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja niewypału

  Usuwanie → niewypału zgodnie z ustalonym w instrukcji sposobem przez zespół pracownikóww składzie wyznaczonym przez osobę dozoru ruchu nadzorującą roboty strzelnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje szczególne w górnictwie

  Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania stanowiska) po spełnieniu określonych warunków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładownica

  Pojemnik o wysokości 525 mm o dnie okrągłym do przenoszenia zapalników ostrych ze składu materiałów wybuchowych do przodków; typy:

  duże, o średnicy wewnętrznej 120 mm dla 100 zapalników elektrycznych powiązanych fabrycznie,

  małe, o średnicy wewnętrznej 80 mm dla 50 zapalników elektrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lignit (ksylit)

  Odmiana węgla brunatnego niskowęglowego o wyraźnie zachowanej strukturze drewna występującego w postaci kłód, szczap i pni o barwie od jasno- do ciemnobrunatnej, zawiera 65–70% pierwiastka C.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo o ciągłym uziarnieniu

  K. będące mieszanką kruszyw grubych i drobnych; może być ono wytwarzane bez rozdzielania na grube i drobne frakcje lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka uwag

  Dokument prowadzony przez służbę geologiczną i mierniczą zakładu górniczego obejmujący: prowadzenie robót nieujętych w planie ruchu lub z nim niezgodnych, uchybienia w zakresie racjonalnej gospodarki złożem oraz zauważone zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo sztuczne

  K. pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ksylit

  Dające się łatwo wyodrębnić z ziarnistych węgli brunatnych słabo uwęglone fragmenty roślinne (głównie pni drzew, kory, łyka, gałęzi, korzeni) zachowujące morfologiczne cechy drewna; ma różne określenia zależne od zawartości danych fragmentów roślinnych, własności i in. cech (np. k...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo uziarnione naturalnie 0/8 mm

  Określenie → kruszywa naturalnego pochodzenia lodowcowego lub rzecznego, mającego D mniejsze lub równe 8 mm; może być wytworzone również przez mieszanie kruszywa przetworzonego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt

Do góry