Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Kwalifikacje zawodowe

  Wykształcenie, przez które rozumie się:

  – ukończenie odpowiedniej szkoły technicznej potwierdzone dyplomem lub świadectwem szkoły,

  – odbycie praktyki w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja zakładu górniczego

  Roboty prowadzone w zakładzie górniczym po zakończeniu eksploatacji złoża polegające na: zabezpieczeniu lub likwidacji wyrobiska górniczego oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego, zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny, zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin, przedsięwzięciu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwartowanie

  Sposób pomniejszania ilości próbki sypkiego materiału przez mieszanie go i dzielenie na krzyż na cztery równe części i łączenie ze sobą przeciwległych ćwiartek,a odrzucanie dwu pozostałych aż do uzyskania pożądanej wielkości próbki potrzebnej do przeprowadzenia analizy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lineacja

  Jakiekolwiek (tektoniczne, sedymentacyjne, petrograficzne)uporządkowanie liniowo-równolegle w obrębie skały lub na jej powierzchni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lawina

  Gwałtowne przemieszczanie się śniegu, lodu, bloków skalnych lub glebyw wyniku ich oderwania się od podłoża stoku i ześlizgiwania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia obróbcza

  Szereg maszyn i urządzeń do → obróbki kamienia ustawionych w określonym porządku i wykonujących na jednakowych przedmiotach wiele operacji obróbczych według ustalonego planu operacyjnego z zachowaniem rytmicznego przepływu obrabianych przedmiotów na przenośnikach (ruchomych stołach), np. l.o.: automatyczna...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej depresji

  Depresja (obniżenie) powierzchni → zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni itp. wywołana jej pompowaniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładowanie

  1. pobieranie odspojonej od calizny skały z miejsca, na którym się znalazła w wyniku urabiania, np. z → usypui przekazywanie jej na środki transportu;

  2. pobieranie → surowca mineralnego ze →składowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licówka

  Element ścienny kamienny lub ceramiczny o jednakowej powierzchni specjalnie obrobionej lub wykończonej i przeznaczonej do ukształtowania zewnętrznej (widocznej) powierzchni budowli.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje ogólne i zawodowe w górnictwie

  Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania sta-nowiska) wymagane od osób kierownictwai dozoru ruchu w poszczególnych zakładach górniczych oraz działach ruchu tych zakładów,w tym od mierniczego górniczego i geologa górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry