Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Monolit kamienny

  Odspojony od calizny odłam skalny o dużych wymiarach, stanowiących wielokrotność wymiarów bloków handlowych lub stosowanych w procesie obróbczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nachylenie skarpy (ociosu, ściany)

  Stosunek wysokości piętra (ociosu, ściany) do podstawy przekroju skarpy (ociosu, ściany) podawany jako 1 : n (n – stosunek rzutu poziomego do pionowego) lub jako kąt nachylenia w stopniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring

  1. wielokrotne pomiaryw celu określenia zmian w pewnym okresie;

  2. systematyczne pomiary poziomu stężenia danego zanieczyszczenia wykonywane w odniesieniu do wybranego normatywu lubw celu oceny skuteczności określonego systemu i urządzeń oczyszczających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nachylenie generalne zbocza

  Stosunek wysokości sumy pięter do podstawy przekroju zbocza podawany jako 1 : n, gdzien – stosunek rzutu poziomego do pionowego, lub jako kąt nachylenia w stopniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring drgań

  Ciągły pomiar drgań przez aparaturę (sejsmometryczną) samowłączającą się i archiwizującą wyniki pomiarów; m.d. stosuje się kontrolnie przy robotach strzelniczych w zakładach górniczych, gdy zachodzi podejrzenie, że roboty te powodują szkody górnicze w wyniku powstawania fal...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja

  Przemieszczanie się substancji w obrębie skał, zjawisk, procesów geologicznych (np. facji, fałdowania, koryta rzecznego) lub określonych grup organizmów żywych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naciek

  Osad mineralny na powierzchniach skał, powierzchniach pustek skalnych, ścianach szczelin itp., wytrącający się z wód przesączających się przez masyw skalny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Obserwowanie warunków pracy, zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych w celu poprawy→ bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującew szczególności identyfikacjęzagrożeń,ocenę → ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mineralogia

  Nauka o minerałach, ich strukturze, właściwościach fizycznychichemicznych, powstawaniu, przeobrażaniu i wy-stępowaniu w skorupie ziemskiej i ciałach kosmicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadkład wewnętrzny

  Przerosty lub duże skupienia skał płonnych wymagające selektywnego urabiania, także część kopaliny nie- spełniającej wymagań jakościowych w takim stopniu, że nie może być ona wykorzystana; n.w. mogą tworzyć:

  – przewarstwienia skał płonnych stanowiące nadkład dla złoża na niższych poziomach...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt

Do góry