Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona złoża

  Zabezpieczenie wykorzystania kopaliny zgodnie z pełną jej wartością użytkową oraz zasobów przed nieuzasadnionymi stratami; w okresie przed podjęciem eksploatacji polega na ochronie powierzchni przed takim zagospodarowaniem, które by uniemożliwiło późniejszą działalność...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty górnicze

  Czynności związane z → wydobywaniem kopaliny lub wykonywaniem i utrzymaniem wyrobiskw kopalniach odkrywkowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar ochrony

  Obszar zasilania zbiornika lub poziomu wód podziemnych, w którym podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia

  Oddzielanie od bloku kamienia zbędnych fragmentów za pomocą różnych narzędzi (ręcznych, mechanicznych) w celu nadania mu pożądanego rozmiaru, kształtu oraz wyglądu powierzchni; także dzielenie monolitu lub bloku na mniejsze fragmenty (bloki, płyty).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona czynna

  Stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemówi składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar poboru wód podziemnych

  O. przylegający bezpośrednio do studni lub źródła, obejmujący także techniczne wyposażenie i obiekty służące do eksploatacji wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia maszynowa

  Czynności obróbcze wykonywane maszynami i urządzeniami kamieniarskimi do → przecierania, → przecinania, → rozłupywania oraz nadawania odpowiedniego kształtu, wymiarów i → faktury.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar specjalnej ochrony ptaków

  O. wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia ręczna

  Zespół czynności obróbczych wykonywanych pracą mięśni człowieka i prostych lub złożonych narzędzi kamieniarskich; np. klinowanie, groszkowanie, grotowanie, dłutowanie, szlifowanie, paserowanie, polerowanie; → faktury kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar wysokiej ochrony (OWO)

  Obszar wyznaczony na podobnych zasadach jak → obszar najwyższej ochrony, stanowią go części głównych zbiorników wód podziemnych, w których istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (izolacja od powierzchni) oraz obszary lub wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt

Do góry