Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Piła wiertnicza

  Szereg blisko siebie odwierconych otworów w celu oddzielenia bloku od calizny lub jego podziału; → urabianie skał.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie próbek (wody)

  Czynność pobrania reprezentatywnej części wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, składu bakteriologicznego oraz właściwości (fizycznych,chemicznych, organoleptycznych) wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan ruchu zakładu górniczego

  Plan prowadzenia r.z.g. zgodnie z zasadami techniki górniczej; sporządza się na podstawie warunków określonych w koncesji oraz  projektu zagospodarowania złoża; plan ruchu określa szczegółowe przedsięwzięcia dotyczące: bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwai higieny...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobudzacz

  Kształtka z → materiału wybuchowego prasowanego, z osiowym wgłębieniem na środek inicjujący, taki jak spłonka, zapalnik, lont detonujący – stosowany do pobudzania materiałów wybuchowych niedetonujących od spłonki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plantowanie

  Wyrównanie terenu, poziomów w wyrobisku, na zwałach lub innych powierzchni spycharką, równiarką, ładowarką lub zgarniarką; → makroniwelacja.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piętro nadkładowe (w nadkładzie)

  Część nadkładu przeznaczona do usunięcia, ograniczona dwoma poziomami: górnym i dolnym lub stropem kopaliny a powierzchnią terenu; wysokość p.n. warunkują → parametry geotechniczne urabianych skał, pionowe zasięgi maszyn urabiających (koparek, ładowarek) oraz sposoby ich pracy; wysokość p.n. jest...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochylnia

  Część nachylonej powierzchni wyrobiska lub zwałowiska łącząca różne poziomy i przeznaczona do celów transportu lub komunikacji (urobek transportowany jest w dół); → upadowa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszczyzna uławicenia

  Termin stosowany w górnictwie skalnym na określenie prawie poziomych nieciągłości w masie skalnej, wzdłuż których wykazują tendencję do łatwego oddzielania się lub pękania. 

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piętro zwałowiska (zwału)

  Część z. ograniczona dwoma poziomami: górnym (wierzchowiną) i dolnym; wysokość p.z. warunkują parametry geotechniczne → zwałowanych mas, pionowe zasięgi maszyn lub urządzeń zwałujących (→ zwałowanie mechaniczne) oraz → zdolność zwałowania; wysokość p.z. jest przedmiotem obliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podawarka

  Krótki przenośnik taśmowy na pochyłej ramie, służący do przenoszenia urobku z przenośnika na określoną wysokość do innego przenośnika lub innego środka transportowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt

Do góry