Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Skala Mohsa (skala twardości)

  Empiryczna skala opracowana przez Mohsa, w której oszacowana jest względna twardość minerałów:

  1. talk,

  2. gips,

  3. kalcyt,

  4. fluoryt,

  5.apatyt,

  6. ortoklaz,

  7. kwarc,

  8. topaz,

  9. korund,

  10. diament.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynia strzałowa przodkowa

  Zamykana na kłódkę skrzynia wykonana z desek, służąca strzałowemu do czasowego przechowywania w wyrobisku środków strzałowych; w środku skrzyni są przegrody na środki strzałowe (materiały wybuchowe i górnicze zapalniki elektryczne w ładownicach), zapalniki elektryczne luzem, na zapalarkę, przewody...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała

  Zespół złożony z ziarn jednego lub kilku minerałów, powstały w wyniku działania procesów geologicznych (magmowych, osadowych, metamorficznych)izajmującywyodrębnioną strukturalnie część skorupy ziemskiej; może być skonsolidowana lub luźna; do skał zalicza się gleby; osadowe skały, magmowe skały...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segment diamentowy

  Pojedynczy element ścierny o okreslonym kształcie i wymiarach wykonany z mieszaniny proszku diamentowego i spoiwa stosowany w procesie cięcia i szlifowania kamienia; → traki kamieniarskie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywna eksploatacja złoża

  E. części złóż różniących się jakością kopaliny celem uzyskania → urobku o jakości uzgodnionej z zakładem przeróbczym, oddziałem wstępnym cementowni lub innym odbiorcą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowanie (kamienia)

  Proces sezonowania kamienia po jego wydobyciu w celu zredukowania zawartości wilgoci i dostosowania go do warunków, w jakich będzie użytkowany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć obszarów Natura 2000

  Obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz część lub całość obszarów i obiektów objętych → formami ochrony przyrody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rów odwadniający

  R. wykonany zwykle prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i odpływu podziemnego oraz odprowadzenia jej poza teren odwadniany; stosowany jako powierzchniowy element → odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie lub wykopów budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko

  Kombinacja częstości lub prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zagrożeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rów odwadniający opaskowy

  R. okalający wkop udostępniający, → wyrobisko odkrywkowe lub zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego; stosowany przy odwadnianiu kopalni jako element odwadniania otwartego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt

Do góry