Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Sozologia

  Nauka zajmująca się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania; w szczególności nauka o przyczynach i następstwach przemian w naturalnych lub odkształconych układach przyrodniczych (na mniejszych lub większych obszarach), zachodzących w wyniku działalności...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologiczne warunki eksploatacji

  Warunki prowadzenia wydobycia i przeróbki kopaliny niezbędne dla ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze oddziaływania na nie eksploatacji i przeróbki kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba dyspozytorska kopalni (ruchu)

  Pracownicy zatrudnieni w → dyspozytorniach, przyjmujący raporty dotyczące ruchu k., ustalający przyczyny awarii, wydający w ramach swoich uprawnień dyspozycje dla dozoru niższego, przygotowujący raporty dla → kierownictwa kopalni itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała lita (zwięzła)

  Naturalny zespół jednego lub kilku minerałów będący fragmentem masywu skalnego (górotworu) o mezoskopowo ciągłym wykształceniu oraz określonych cechach litologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba geologiczna zakładu górniczego

  Osoby (geolog górniczy) o kwalifikacjachgeologicznych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

  – kontrolowanie robót górniczych i wiertniczych wykonywanych na potrzeby z. g.,

  – kartowanie, profilowanieiopróbowanierobót górniczych i wiertniczych,

  – badanie stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarpa

  Obrzeżna pochylona powierzchnia wału, wykopu, nasypu ziemnego,→ wyrobiska odkrywkowego, zwałowiska lub składowiska urobku, produktu lub odpadów stałych; s. kształtowane są w toku urabiania nadkładu, kopaliny, → zwałowania materiału zwałowego lub powiększania składowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład materiałów wybuchowych

  Obiekt budowlany, w którym przechowuje się środki strzałowe; składy m.w. dzielą się na: stałe, tymczasowe i podręczne; ze względu na lokalizację dzielą się na: ruchome, podziemne, naziemne i wgłębne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowisko

  1. odpowiednio przygotowana powierzchnia terenu do składowana nadkładu, urobku, surowców, produktów przeróbki, wyrobów i materiałów; wyróżnia się s. stałe i → s. tymczasowe;

  2. odpowiednio dostosowane miejsca, przeznaczone do czasowego gromadzenia (kruszywa, produktu); wyróżnia się s. zamknięte →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć strzałowa

  1. s. składająca się z: zapalników uzbrajających ładunki materiału wybuchowego w otworach strzałowych (elektrycznych lub nieelektrycznych typu Nonel) i ich przewodów, s. przewodów pomiędzy otworami strzałowymi i linii od miejsca strzelania do miejsca odpalania sieci;

  2. s. ułożona z lontu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skok przez skórę

  Tradycyjna uroczystość górnicza, podczas której wychowankowie szkół górniczych (lub młodzi pracownicy) przyjmowani są do stanu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt

Do góry