Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Sygnał świetlny

  S. emitowany przez urządzenie wykonane z przeźroczystych lub półprzeźroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce skalne

  Skalne → s. mineralne występujące w postaci wydobytej kopaliny, urobku górniczego lub produktu o określonej przydatności i wartości rynkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie masowe

  S. za pomocą dużych ładunków środków strzałowych umieszczanych w → wyrobiskach strzałowych, np. s. długimi otworami, komorowe, podporowe; na zrzut, wyrzut.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowiec kamienny

  Ogólne określenie wydobytej → skały litej (zwięzłej) o odpowiednich właściwościach technicznych, służącej po uszlachetnieniu (obróbka, przeróbka) do produkcji → materiałów kamiennych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studnia

  Najczęściej pionowe (choć bywa też skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony lub kopany sięgający z powierzchni do → poziomu wodonośnego i przystosowany za pomocą urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do stałego poboru lub chłonięcia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowiec mineralny

  1. każdy → surowiec pochodzenia geologicznego;

  2. wydobyta → kopalina wraz z produktami jej przeróbki i obróbki oraz użyteczne produkty odpadowe jej przetwarzania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studnia odwadniająca

  Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu lub w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe lub okresowo urządzeniem do pompowania wody celem wywołania depresji jej zwierciadła i odwodnienia górotworu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał bezpieczeństwa

  Sygnały → świetlne i → dźwiękowe, komunikaty słowne lub → sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwai ochrony zdrowia pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja niebezpieczna

  Jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał dźwiękowy

  S. akustyczny (dźwiękowy) emitowany przez urządzenie przeznaczone do tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i nieemitujący tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz – w razie potrzeby – trwanie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry