Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Zwałowanie mokre

  Zwałowanie urządzeniami lub narzędziami z zastosowaniem strumienia wody:

  hydrauliczne – zwałowanie strumieniem wody materiału zwałowego dostarczanego transportem hydraulicznym,

  hydromechaniczne – zwałowanie strumieniem wody materiału zwałowego dostarczanego mechanicznymi środkami transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwięzłość skały

  Odporność bryły skalnej przeciw zniszczeniu spójności jej cząstek, czyli wytrzymałość na udar mechaniczny (wytrzymałość dynamiczna).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwałowanie selektywne

  Celowe osobne zwałowanie na wybranych częściach zwałowiska lub na oddzielnych zwałowiskach materiału zwałowego według rodzaju jego jednorodnych składników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrywak

  1. jeden lub kilka zębów stalowych stanowiących zespół roboczy → zrywarki;

  2. urządzenie pomocnicze do wyrywania kamieni oraz pniaków lub zrywania zamarzniętego gruntu, przyczepione za spycharką; stosowane też niekiedy w innych maszynach do robót ziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródło

  Samoczynny, naturalny, skoncentrowany wypływ → wody podziemnej na powierzchni terenu lub w dnie zbiornika wodnego; jest wiele podziałów źródeł, m.in. ze względu na położenie morfologiczne: grzbietowe, stokowe, zboczowe, podzboczowe, terasowe, przykorytowe, korytowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwałowanie wachlarzowe

  Z., w którym kolejne położenia frontu zwałowania odpowiadają promieniom wyprowadzonymz określonych punktów obrotu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrywarka

  Maszyna do powierzchniowego zruszania skał zwięzłych za pomocą opuszczonego → zrywaka, zazwyczaj poprzedzającego ich urabianie innymi sposobami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierciadło napięte

  Z. wody, którego położenie i kształt są wymuszone spągiem wyżej ległej warstwy nieprzepuszczalnej, nadległej do warstwy → wodonośnej o z.n.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zubożenie kopaliny

  Obniżenie średniej zawartości składnika użytecznego w wydobytej kopalinie w sposób naturalny lub mechanicznie w trakcie eksploatacji i transportu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrównoważony rozwój

  Taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry