Górnictwo /759 prac/

  • Ocena brak

    Torfowisko niskie

    T., które jest zasilane przede wszystkim przez → wody gruntowe; tworzy się najczęściej w dolinach rzecznych przy udziale trzcin, turzyc, mchów oraz drzew i krzewów liściastych.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /206

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Trwałość kamienia

    Zdolność do trwałego utrzymywania swych cech i funkcji (walorów użytkowych) oraz odporności na zniszczenia lub uszkodzenie; miarą trwałości jest czas niezawodnego użytkowania.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /191

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Torfowisko przejściowe

    T. pośrednie między → torfowiskiem wysokim a → torfowiskiem niskim; jest zasilane zarówno przez → wody gruntowe, jak i wody opadowe.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /156

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tymczasowa obudowa biologiczna

    Rekultywacja, której celem jest doraźne zazielenienie zwałowisk przeznaczonych w przyszłości do likwidacji lub wyrobisk przewidzianych do dalszej eksploatacji.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /170

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Torf

    Utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfieniaprzebiegającego w określonych warunkach wodnych, powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze szczątków roślin w różnym stopniu zhumifikowanych oraz humusu torfowego.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /313

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Taras

    Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /238

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środki inicjujące

    Spłonki, zapalniki, lonty detonujące, opóźniacze detonacyjne oraz inne środki służące do zainicjowania → materiału wybuchowego.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /147

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tereny poeksploatacyjne (pogórnicze)

    T. → wyrobiska poeksploatacyjnego (końcowego), → zwałowiska zewnętrznego (zbocza, wierzchowina) i → wewnętrznego (wierzchowina), place składowe i obsługi warsztatowo-magazynowej, drogi technologiczne, trasy przenośników, powierzchnie zakładu przeróbczego oraz wszelkie inne tereny związane z zakończoną →...

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /384

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tarcie wewnętrzne

    Opór, jaki stawiają ziarna i cząstki gruntu przy przemieszczaniu się względem siebie; składowa wytrzymałości na ścinanie, wyrażona → kątem tarcia wewnętrznego.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /182

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środki ochrony indywidualnej

    Ś. przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łączniew środowisku pracy; do środków ochrony indywidualnej zalicza się odzież ochronną oraz środki ochrony kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu...

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /425

    praca w formacie txt

Do góry