Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Urabialność skały

  Podatność skały na oddzielenie od calizny jej części za pomocą narzędzi, maszyn lub innych środków, zależna od właściwości fizycznych skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia pływające

  U. na konstrukcjach pontonowych umiejscowione na powierzchni akwenu eksploatacyjnego, np. → przenośniki pływające, rurociągi tłoczne, pompy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urabianie

  Czynność odrywania (odspajania) skał od calizny; u. może być wykonywane różnymi środkami, jak narzędzia ręcznei mechaniczne, maszyny, woda, ogień, materiały wybuchowe itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia wodne

  U. służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich:

  – budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

  – obiekty zbiorników i stopni wodnych,

  – stawy; → staw rybny,

  – obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych oraz energetyki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urabianie skał

  Odspajanie (odrywanie, oddzielenie) od calizny części skały za pomocą narzędzi, maszyn lub innych środków:

  ręczne – narzędziami ręcznymi,

  mechaniczne – narzędziami lub maszynami mechanicznymi,

  hydrauliczne – energią strumienia wody wyrzucanego pod ciśnieniem przez odpowiednie urządzenie lub/i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do cięcia wodą

  U. tnące składające się z dyszy wyrzucającej pod wysokim ciśnieniem cienki strumień wody zmieszanej z proszkiem ściernym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urobek

  1. materiał uzyskany robotą górniczą bez względu na jego skład i wielkość kawałków;

  2. skała → odspojona od calizny → urabianiem; obok kopaliny także przerosty i inne zanieczyszczenia, np. gleba, korzenie, części organiczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ technologiczny

  Zbiór maszyni urządzeń celowo dobranych i funkcjonalnie połączonych dla prowadzenia procesu eksploatacyjnego, przeróbczego lub obróbczego, np. u. koparka – transport (taśmowy) – zwałowarka w kopalniach węgla brunatnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uskok

  Struktura tektoniczna powstająca na skutek przemieszczenia się względem siebie dwóch części ośrodka skalnego wzdłuż dzielącej je powierzchni lub strefy nieciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie wód podziemnych

  Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia; najczęściej za pomocą pionowych wyrobisk: studzien, a więc otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacznie rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, sztolni wodnej, studni promienistej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry