Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Uziarnienie kruszywa

  Rozkład wymiarów ziarn wyrażony w procentach masy przechodzącej przez określony zest aw sit – opisywane jest wymiarami oczek sit d/D (gdzie: d – dolne sito danej frakcji, D – górne sito danej frakcji, mm; podstawowe wymagania dotyczące uziarnienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usypisko

  Nagromadzenie u podnóża stromego uskoku lub na stoku okruchów skał odspojonych od calizny wskutek procesów fizycznychichemicznych[Lg],nagromadzenie osypującego się materiału u podnóża stoku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki geotechniczne

  W. geologiczne, geoinżynierskie i hydrogeologiczne rozpoznane w stopniu umożliwiającym właściwe zaprojektowanie i bezpieczne wykonywanie robót górniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzysk

  Stosunek ilości (użytecznego) składnika zawartego w koncentracie do ilości tegoż składnika w → nadawie, wyrażonyw procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszlachetnianie kopaliny

  Przetwarzanie surowej lub → wzbogaconej kopaliny na produkty o większej przydatności lub wartości użytkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki stateczności

  Parametry techniczne ociosów, skarp, ścian i zboczy określane na podstawie obliczeń z uwzględnieniem → warunków geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie górnicze

  Wykorzystywanie obszarów ziemi na cele działalności górniczej; wartość i sposób uiszczania wynagrodzenia za ustanowione użytkowanie górnicze określa umowa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdatnianie wody

  Proces lub ciąg technologiczny procesów polegający na przystosowaniu własności fizycznych,chemicznychi bakteriologicznych wody do stawianych przez użytkownika.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wachlarzowy postęp eksploatacji złoża

  P. polegający na nierównomiernym przesuwaniu się frontu roboczego wokół stałego punktu lub strefy punktów na kształt wachlarza.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie

  Rozmieszczenie ziarn różnych frakcji granulometrycznych w obrębie skały (warstwy), rozpatrywane od jej → spągu do → stropu; rozkład wymiarów ziarn, wyrażony jako procent masy przechodzącej przez określony zestaw sit.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry