Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Współczynnik odsączalności

  Stosunek objętości wody odsączanej ze skały do objętości skały, wyrażony w ułamku dziesiętnym lub w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody powierzchniowe

  Określenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące – cieki, stojące – jeziora i sztuczne zbiorniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wozidło (pot.)

  Nieprzeznaczony do ruchu drogowego, duży → samochód technologiczny samowyładowczy (o ładowności od ok. 35 do 220 ton), często o konstrukcji przegubowej, stosowany do transportu urobku na → terenie zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody kopalniane

  Ogólna nazwa wód wypompowywanych z kopalni; składają się na nie wody dopływające do wyrobisk górniczychz drenowanego górotworu (tzw. dopływ naturalny) oraz wody technologicznie doprowadzane do kopalni, głównie wody wprowadzane wraz z podsadzką hydrauliczną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody podziemne swobodne

  W.p. ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą areacji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda lecznicza

  Woda podziemna bakteriologicznie czysta, o niewielkich wahaniach składu chemicznego i właściwości fizycznych,niezawierająca składników szkodliwych dla zdrowia i wykazująca działanie lecznicze potwierdzone wynikami obserwacji lekarskich oraz uznana za leczniczą przez rozporządzenie Rady...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiertnica

  Urządzenie mechaniczne, hydrauliczne lub pneumatyczne służące do wykonywania otworów wiertniczych (najczęściej do robót strzelniczych) określoną metodą wiercenia obrotowego, udarowego, udarowo-obrotowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda przemysłowa

  Każda woda używana w procesach przemysłowych lub nadająca się do wykorzystania przemysłowego; pojęcie wykorzystywane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władający powierzchnią ziemi

  Właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów ustawy prawo geodezyjnei kartograficzne [4] ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda spągowa

  Woda podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego, przedostająca się do wyrobiska pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt

Do góry