Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Zbocze zwałowiska

  Powierzchnia układu → poziomów (półek) i → skarp pomiędzy → podłożem zwału i jego górną powierzchnią (wierzchowiną); warunki → stateczności oraz parametry skarp i z. określa się na podstawie obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże małe na potrzeby lokalne

  Z. kopaliny skalnej, którego powierzchnia nie przekracza 2 ha, a przewidywane wydobycie do 20 000 m3/rok bez użycia materiałów wybuchowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdejmowanie nadkładu

  Roboty górnicze udostępniające złoże kopaliny polegające na zdjęciu skał płonnych zalegających nad → stropem złoża oraz → nadkładu wewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoże torfu

  Cała jednostka geologiczna występująca w jednym zbiorniku sedymentacyjnym; wyróżnia się złoża:

  niskie, jeśli złoże zbuduje wyłącznie → torf niski lub jeśli warstwy towarzyszące innego typu torfów nie przekraczają łącznej miąższości 1,0 m i nie stanowią więcej niż 1/3 ogólnej miąższości...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność zwałowania

  Ilość materiału zwałowanego, którą można w określonych warunkach rozmieścić na zwałowisku w jednostce czasu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawody górnicze w kopalniach odkrywkowych

  Wyszczególnione w klasyfikacjizawodów i specjalności z. [24]; inżynier, technik i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz strzałowy, wydobywca kruszywai gliny, kamieniarz i robotnicy pomocniczyw kopalniach i kamieniołomach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby

  Ilość → kopaliny w złożu; z. oblicza się w stanie powietrzno-suchym z podaniem naturalnej wilgotności kopaliny w → złożu określonej równolegle z pomiarem → gęstości przestrzennej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie powietrza

  Zwykle obecność w atmosferze substancji powstających w wyniku działania człowieka lub procesów naturalnych, przy czym substancje te występują w stężeniach i w czasie wystarczającym do niekorzystnego wpływu na komfort, zdrowie i dobra materialne osób i stan środowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby bilansowe

  Z. złoża lub jego części, którego części naturalne określone przez → kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalnik elektryczny

  Rurka tekturowa lub metalowa z wprowadzonymi do niej przewodami elektrycznymi tkwiącymi w masie zapalczej; służy do zainicjowania spłonki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /26.02.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt

Do góry