Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Płukanie kruszywa

  P. wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń gliniastych, ilastych i organicznych mających negatywny wpływ na jakość kruszywa oraz w celu ułatwienia jego klasyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piła linowa (trak linowy)

  Urządzenie do cięcia skał, składające się z napędu poruszającego po prowadnicach → linę diamentową; → przecinanie bloków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasek

  Luźna skała osadowa złożona głównie z ziarn minerałów lub okruchów skał o wielkości 0,1 / 2 mm; osad o wymiarach ziarn 0,06 / 4 mm; wyróżnia się m.in. piaski budowlane i przemysłowe (szklarskie, formierskie, do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, filtracyjne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas drogowy

  Wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod powierzchnią, w którym są zlokalizowane,→ droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień diamentowy

  Cylinder pokryty powłoką diamentową naniesioną elektrolitycznie lub przez spiekanie; element tnący → piły linowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas ochronny

  P. terenu położony między górnym bezpiecznym → obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część → filara ochronnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piezometr

  Urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór obserwacyjny, służący do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym wysokości hydraulicznej).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paserowanie bloków

  Czynność, w wyniku której z surowych bloków uzyskuje się kształtne bloki o regularnych zarysachi uśrednionych rozmiarach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piętro eksploatacyjne (w kopalinie, kopalinowe)

  Część złoża przeznaczona do linowaeksploatacji, ograniczona dwoma sąsiednimi poziomami; wysokość p.e. warunkują → parametry geotechniczne urabianych skał, pionowe zasięgi maszyn urabiających (koparek, ładowarek) oraz sposoby ich pracy; wysokość p.e. jest przedmiotem obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peloidy

  Naturalne utwory organiczne i/lub mineralne powstałe wskutek procesów geologicznych przy udziale wody i mikroorganizmów, mające zastosowanie w → balneo-terapii.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry