Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Pozyskiwanie

  Działania obejmujące:

  – zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk naturalnych do celów gospodarczych,

  – chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i produktów pochodnych w celach gospodarczych,

  – eksploatację lub wydobywanie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia ziemi

  Naturalne ukształtowanie terenu, → gleba oraz znajdująca się pod nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmująca wierzchnią warstwę gleby i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poszukiwanie

  Wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania → zasobów złóż kopalin lub wód podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomieszczenie czasowej pracy

  P.p.,w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoże zwałowiska (zwału)

  Warstwa gruntów na terenie zwałowiska i jego najbliższego sąsiedztwa, będąca praktycznie pod wpływem obciążenia materiałem zwałowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia zboczy stałych

  Suma powierzchni → poziomów, → półek i → ścian (ociosów, skarp), określana zwykle na potrzeby projektowania ochrony zwałowiska przed erozją wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomieszczenie higieniczno - sanitarne

  Szatnie, umywalnie, p. z natryskami, p. higieny osobistej kobiet, ustępy, palarnie, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, p. do ogrzewania się pracowników oraz do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poduszka powietrzna

  Urządzenie stosowane w kamieniołomach, składające się z cienkościennego, metalowego lub gumowego pojemnika, które może być wsunięte w pionową szczelinę wykonaną w caliźnie, a następnie napompowane powietrzem lub wodą, co spowoduje rozsunięcie się odspajanych bloków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porowatość

  Cecha utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skumulowanych, dostępnych dla przepływu wody (→ filtracji);ilościowo wyraża się ją→ współczynnikiem porowatości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział zwałowisk (zwałów)

  P.z. ze względu na ich umiejscowienie w stosunku do wyrobiska; wyróżnia się zwałowiska wewnętrzne i zwałowiska zewnętrzne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt

Do góry