Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Półka zabezpieczająca

  Powierzchnia pozioma pozostawiona na zboczu między skarpami w celu zwiększenia stateczności zbocza wyrobiska lub zwałowiska; → poziom zabezpieczający.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd błądzący zewnętrzny

  Część p.b., która płynie w określonym obwodzie zewnętrznym, powstałym przypadkowo (np. → obwód strzałowy, linki uziemiające) lub utworzony celowo (np. obwód pomiarowy).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca geologiczna

  Projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a zwłaszcza poszukiwania i rozpoznawania złóż wód podziemnych, określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz sporządzanie → map i dokumentacji geologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom substancji w powietrzu

  Stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proch czarny

  Materiał wybuchowy miotający, najdłużej znany; złożony z siarki, saletry i węgla w odpowiednim stosunku; łatwo zapala metan i pył węglowy; używany głównie w górnictwie odkrywkowym; stosowany do wyrobu lontów, w których tworzy rdzeń, tzw. ścieżkę prochową.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace szczególnego zagrożenia

  P., przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, np. prace:

  – wewnątrz zbiorników, silosów, kotłówi urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  Wymagane przepisami ustawy o odpadach [12] pozwolenie na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5000 t rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace szczególnie niebezpieczne

  Określone przepisami lub w instrukcjami eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozwolenie zintegrowane

  Decyzja dotycząca prowadzenia instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt

Do góry