Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Przecinanie bloku (płyty)

  Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe lub płyty za pomocą płaskich pił diamentowych, pił linowych diamentowych i tarcz diamentowych (pił tarczowych).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Osoba fizyczna,osobaprawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil geologiczny

  Obraz graficznynastępstwa określonych warstw lub innych elementów geologicznych przedstawiony na płaszczyźnie pionowej (rzadziej pochyłej).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedpole (wyrobiska, zwałowiska)

  Powierzchnia terenu przeznaczonego pod wyrobisko lub zwałowisko objęta → robotami przygotowawczymi lub → udostępniającymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profile wyrobiska górniczego

  Przekroje przez istniejące (projektowane) → wyrobisko górnicze obejmujące zbocza eksploatacyjne, stałe, ruchome i inne charakterystyczne elementy wyrobiska i → przedpola.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsięwzięcie

  W rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska [11] inwestycja budowlana lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt techniczny

  Wymagany przepisami, udokumentowany projekt rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych; wyróżnia się m.in. p.t.: → termicznego urabiania kopaliny, → hydromechanicznego urabiania nadkładu lub kopaliny, → eksploatacji złoża spod zwierciadła wody urządzeniami pływającymi, → transportu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożar endogeniczny

  Pożar powstałyz przyczyn wewnętrznych na skutek przemian chemicznych zachodzących w ciałach palnych bądź ich domieszkach w określonych warunkach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd błądzący

  Prąd elektryczny przemienny lub stały płynący w przewodzącym ośrodku (np. ziemi, wodzie lub konstrukcjach metalowych), niebędący częścią celowo zbudowanego dla tego prądu obwodu elektrycznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry