Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Przybitka

  Materiał niepalny, którym po załadowaniu nabojów materiału wybuchowego i uzbrojeniu ładunku wypełnia się resztę otworu strzałowego [Lg]; na przybitkę wolno używać: gliny lub gliny z piaskiem, wody w pojemnikach, wody bez pojemników, wilgotnego piasku w otoczkach, wilgotnego piasku bez otoczek; inne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt rozpoznawczy

  Miejsce, w którym wykonano obserwacje i pobrano próbki w celu udokumentowania złoża i zbadania otaczającego górotworu (→ otwór wiertniczy, wyrobisko górnicze, odsłonięcie naturalne).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój geologiczny

  Graficzne przedstawienie budowy geologicznej określonego obszaru, wykonane na podstawie dostrzeżonych faktów i zjawisk zaobserwowanych lub domniemanych w płaszczyźnie przecięcia skorupy ziemskiej, np. na podstawie obserwacji dokonanych na → profilach:wierceń,→ wyrobisk górniczych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój hydrogeologiczny

  Graficzne przedstawienie budowy geologicznej wzdłuż obranej płaszczyzny pionowej z uwzględnieniem warunków wodnych: występowania poziomów wodonośnych, położenia zwierciadła wody, ciśnień piezometrycznych, chemicznego składu wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia geomechaniczne

  Zmiany cech i struktury → górotworu oraz powierzchni terenu wraz z ich przemieszczeniami i deformacjami; związane są z działalnością przemysłową (np. górniczą, budownictwem, pracami inżynierskimi).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedzwał

  Element zwału, najczęściej w kształcie pryzmy, wyprzedzający zwałowanie, usypany w celu zwiększenia stateczności zbocza lub podłoża dla urządzeń zwałujących.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt zagospodarowania złoża

  P. uwzględniający geologiczne warunki występowania złoża, wymagania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny; p.z.z. sporządza się dla istniejącego lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd ekologiczny

  Opracowanieo zakresie wymagań określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska [11], sporządzane na wezwanie organu ochrony środowiska w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania → instalacji na środowisko.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecieranie bloku

  Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe za pomocą płaskich pił stalowych nieuzbrojonych i mieszaniny ściernej składającej się ze śrutu stalowego, wody, wapna i startego kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój geologiczno - górniczy

  P. zawierający oznaczenie → zasobów przemysłowych, → nieprzemysłowych, → strat; wymagany przepisami [29] w → projekcie zagospodarowania złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt

Do góry