Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Sedymentacja

  Proces osadzania się produktów wietrzenia i erozji skał wcześniej istniejących, szczątków organicznych i materiału piroklastycznego, zachodzący w warunkach morskich i lądowych pod wpływem różnych czynników (grawitacyjne opadanie cząstek, ruch wody, lodowców i wiatru, parowanie itd.), prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rurka Nonel

  R. składająca się z zewnętrznej plastikowej powłoki (o średnicy zewnętrznej 3 mm i wewnętrznej 1,5 mm), odpornej na warunki mechaniczne oraz środowiskowe; wewnętrzna warstwa pokryta jest sproszkowanym, równomiernie rozmieszczonym, zmodyfikowanym wtórnym materiałem wybuchowym w ilości 0,2 g/m, który...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty udostępniające

  Roboty górnicze mające na celu wykonanie wyrobiska górniczego w trakcie → udostępniania złoża oraz sukcesywne zdejmowanie nadkładu w całym okresie eksploatacji złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renaturyzacja

  Spontaniczne wkraczanie zespołów roślinnych i zwierzęcych na tereny przekształcone (→ sukcesja naturalna); r. może być wspomagana działaniami technicznymi, odtwarzającymi cechy naturalne w ekosystemie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty ziemne

  R. budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie dodatkami (mineralnymi, spoiwami) wrazz doraźnym i trwałym odwodnieniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reologia

  Dział mechaniki zajmujący się ogólnymi prawami powstawania i wzrastania (z upływem czasu) odkształceń ciał materialnych w różnych warunkach termodynamicznych i fizykochemicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recykling

  Odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj eksploatacji złoża

  Rozróżnienie eksploatacji złoża ze względu na położenie w ziemi; rozróżnia się eksploatację odkrywkową oraz eksploatację podziemną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robota geologiczna

  Wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach z wyłączeniem prac dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin

  Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowaniaw jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry