Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko zawodowe

  Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoległy postęp eksploatacji złoża

  P. polegajcy na równomiernym przesuwaniu →frontu eksploatacyjnego, przy ktorym jednostkowe przesuniecia frontu są w przybliżeniu jednakowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saletrot

  Materiał wybuchowy składający się ze skupionych lub zmieszanych ładunków trotylu i saletry amonowej w zmiennych proporcjach oraz ewentualnie innych domieszek (np. pyłu glinowego, innych materiałów wybuchowych), przeznaczony do stosowania wyłącznie w odkrywkowych zakładach górniczych w → strzelaniu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga przyrodnicza

  Stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samochód technologiczny

  Pojazd oponowy przeznaczony wyłącznie do transportu na terenie zakładu górniczego: nadkładui skał płonnych, urobku oraz produktów (kruszyw, elementów kamieniarskich i technicznych); wyróżnia się podział s.t. na:

  – samowyładowcze (w tym wywrotki)z nieprzechylną lub przechylną skrzynią ładunkową (z...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoważny poziom dźwięku A

  Wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego, ustalonego dźwięku, skorygowanego wg charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwiękuo zmiennym poziomie; czas r.p.d. A określa się w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślinność pionierska

  Roślinność zielona, krzewiasta lub drzewiasta inicjująca procesy glebotwórcze w surowym → materiale zwałowym i odtwarzająca warunki biologiczne sprzyjające rozwojowi docelowych warunków produkcyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat

  Graficzne przedstawienie operacji technologicznych, transportowych, przeróbczych, obróbczych lub układów np. elektroenergetycznych, odwadniania itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność biologiczna

  Zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach w obrębie gatunku i między gatunkami oraz zróżnicowanie ekosystemów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozrzut odłamków skalnych

  Niekontrolowane rozproszenie w różnych kierunkach kamieni powstających w czasie urabiania skał robotami strzelniczymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt

Do góry