Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Stanowisko pracy

  Przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę [28]; miejsce, w którym pracownik wykonuje czynności zawodowe stale lub okresowo.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spękania Q (cios granitowy poprzeczny)

  Zespół spękań → ciosu granitowegoo powierzchniach pionowych lub niemal pionowych, w przybliżeniu prostopadłych do stropu plutonu, którego powierzchnie są na ogół poziome i w przybliżeniu równoległe do stropu → plutonu i do jego → rozciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stateczność (ociosu, skarpy, ściany, zbocza)

  Utrzymywanie się w równowadze stałej; stan równowagi pomię dzy efektami obliczeniowymi oddziaływań stabilizujących, tj. sumą rzutów na płaszczyznę ścięcia wszystkich sił od obciążeń przeciwdziałających przesunięciu klina odłamu i sumą momentów wszystkich sił przeciwdziałających obrotowi klina...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spękania S (cios granitowy podłużny)

  Zespół spękań → ciosu granitowegoo powierzchniach pionowych lub niemal pionowych i w przybliżeniu prostopadłych do stropu → plutonu, a równoległych do jego rozciągłości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw rybny

  Przeznaczony do chowu lub hodowli zbiornik wody stojącej, z reguły sztuczny, na którym uprawnionym do rybactwa jest właściciel lub posiadacz gruntów pod wodami; wg przepisów ustawy prawo wodne [13] s.r. jest urządzeniem wodnym i jednocześnie urządzeniem melioracji szczegółowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spłonka górnicza

  Tulejka cynkowa, aluminiowa lub miedziana o średnicy do 7 mmi długości do 50 mm, zawierająca ładunek: materiału wybuchowego łatwo pobudzanego płomieniem, jak piorunian rtęci lub azydek ołowiowy (ładunek pierwotny) oraz materiału wybuchowego silnego, jak trotyl lub pentryt (ładunek wtórny), pośredniego...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt strzałowy

  Przyrządy, przybory oraz urządzenia służące do bezpiecznego: przewożenia, przenoszenia i przechowywania → środków strzałowych; sporządzania, wprowadzania materiałów wybuchowych, wprowadzania ładunków materiału wybuchowego, konstruowania i sprawdzania obwodów strzałowych, a także urządzenia służące...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozotechnika

  Nauka o wykorzystaniu zdobyczy współczesnej techniki w procesie kształtowania i ochrony środowiska; s. poszukuje właściwych rozwiązań praktycznych, uwzględniając z jednej strony dane i wskazania → sozologii, z drugiej zaś – potrzeby rozwoju gospodarczego, wymagania i technologie produkcji oraz aktualne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spycharka

  Samojezdna maszyna do powierzchniowego odspajania calizny lub zruszenia materiału nasypowego i jego przemieszczania za pomocą podnoszonego lemiesza urabiającego; → maszyny urabiające i ładujące.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba miernicza zakładu górniczego

  Osoby (mierniczy górniczy) o kwalifikacjachgeodezyjnych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

  – kontrolowanie zgodności prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego,

  – wykonywanie prac geodezyjnych związanych z budową...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt

Do góry