Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Ściana eksploatacyjna (ruchoma)

  Nachylona powierzchnia piętra powstała w caliźnie w wyniku robót górniczych prowadzonych w celu uzyskania urobku; → system ścianowy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczegółowe wymagania

  Wymagania, które powinien spełniać → wyrób wprowadzony do obrotu, określone w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż → dyrektywy nowego podejścia lub w → specyfikacjach technicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy eksploatacji złoża

  Zbiór przystosowanych do konkretnych warunków geologiczno-górniczych i przeznaczenia kopaliny, uporządkowanych i powiązanych w całość zasad technologii górniczej, których realizacja prowadzi do racjonalnej eksploatacji udostępnionego złoża kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieki

  Wprowadzane do wód lub ziemi wody:

  – zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

  – opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrum miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz drógi parkingów o trwałej nawierzchni,

  –...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelinowatość

  Cecha skał wynikająca z obecności występujących w nich spękańi → szczelin; ogół spękań w masywie skalnym; udział objętości szczelin w objętości całego masywu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System

  Skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kanalizacji

  Układ (s.) kanałów ściekowych i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków lub do odbiornika ścieków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały dźwiękowe ostrzegawcze związane z odpalaniem ładunków materiałów wybuchowych

  S.d., które powinny być słyszalne w strefiezagrożeniaodłamkamikamienia:

  sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce

  Produkty naturalne pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego przeznaczone do dalszego przetwarzania w celu uzyskania produktów bezpośrednio użytecznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie doświadczalne

  Strzelanie eksperymentalne w celach badawczych lub praktycznych przeprowadzane przez służbę strzałową kopalni pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego, w miarę potrzeby przy udziale → rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry