Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Torfowisko wysokie

  T. występujące na wyniesieniu terenu, zasilane głównie przez wody opadowe, niezapewniające żyzności, o słabym rozwoju roślinności torfotwórczeji zwykle małej miąższości powstałego torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymczasowy obiekt budowlany

  O.b. przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne miejsce lub rozbiórki, a także o.b. niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży uliczneji wystawowej, przykrycia namiotowe i powłoki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Przemieszczanie urobku od miejsca załadunku na poziomach roboczych do punktów odbioru, przemieszczanie urobku, materiałów, maszyni ludzi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy zapalników ostrych

  W zależności od dodatkowych własności ZE dzieli się na:

  C – ciśnienioodporne, odporne na ciśnienie powyżej 9,8 MPa,

  T – termoodporne, odporne na temperaturę powyżej 50°C.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kopalniany

  Zespół czynności związanych z przemieszczaniem w odpowiednim czasie na obszarze kopalni urabianej kopaliny, nadkładu (→ mas ziemnychi skalnych) i innych ładunków z jednego miejsca w inne, przy wykorzystaniu właściwie dobranych środków technicznych i organizacyjnych; wyróżnia się rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uciążliwość dla środowiska

  Zjawiska fizycznelubstany,zależnieodwielkościlubintensywności, dokuczliwe lub wręcz szkodliwe dla otaczającego środowiska; zalicza się do nich m.in. hałas, wibrację, zanieczyszczenie powietrza, odpady.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport linowy

  T. z wykorzystaniem stalowej liny stanowiącej tor, po którym przesuwają się wózki robocze lub służące do ciągnięcia ewentualnie przenoszenia ładunków w wózkach, pojemnikach, czerpakach względnie do przemieszczania dużych bloków skalnych; do t.l. zalicza się t.: dźwignicami linowymi oraz żurawiami...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torf leczniczy (borowina)

  Torf przydatny do celów balneoterapii, np. okłady borowinowe, maści; wyróżnia się borowinę wysoką, niską i przejściową.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udostępnianie złoża

  Ogół → robót górniczych umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji kopaliny; zdjęcie gleby i nadkładu, wykonanie → wkopu udostępniającego z poziomami eksploatacyjnymi i → pochylniami transportowymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport technologiczny

  Przemieszczanie urobku od maszyn urabiających lub ładujących do urządzeń lub miejsc odbierających urobek; wyróżnia się t.t.: na poziomach wyrobiska, z wyrobiska na powierzchnię kopalni, na powierzchni i na zwałach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry