Górnictwo /759 prac/

 • Ocena brak

  Własność wód i ryb

  Powierzchniowe wody stojące oraz wody w rowach stanowią własność właścicieli gruntów, na których się znajdują.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda stropowa

  Woda podziemna występująca nad stropem wyrobiska górniczego, przedostająca się do niego ze stropu pod wpływem siły grawitacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność złóż kopalin

  Złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej są własnością Skarbu Państwa; w sprawach nieuregulowanych w ustawie [6] do w.z.k. stosuje się odpowiednio przepisyo własności nieruchomości gruntowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdzierka

  Wcięcie w ławie skalnej mającej jedną płaszczyznę odsłoniętą (stropową) wykonane w celu jej podziału na monolityi bloki; w. wykonuje się ręcznie, mechanicznie, materiałem wybuchowym lub → palnikiem termicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodochłonność

  Zdolność utworów skalnych do pochłaniania i gromadzenia wody; wyraża się ją stosunkiem objętości wody wypełniającej pory do całkowitej objętości skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włom

  Wdarcie się w głąb calizny za pomocą narzędzi, maszyn lub robotami strzałowymi w celu odsłonięcia większej powierzchni i ułatwienia dalszego urabiania lub w celach badawczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość emisji

  Masa (lub inny parametr fizyczny)substancjizanieczyszczającejemitowanej do atmosfery w jednostce czasu, rodzaj i ilość wprowadzonych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzonych ściekach oraz wytwarzanych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda kopalniana

  W. dopływająca do wyrobisk podziemnych lub odkrywkowych i wypompowywana z nich na powierzchnię; także → wody złożowe → akwenu eksploatacyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiertarka

  Narzędzie mechaniczneo napędzie elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym stosowane do wiercenia otworów w skałach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcinka

  Wcięcie w ławie skalnej (głównie w granitowej) mającej co najmniej dwie płaszczyzny odsłonięte (stropową i np. czołową) wykonane w celu podziału ławy na monolity i bloki; wcięcie wykonuje się ręcznie, mechanicznie, materiałem wybuchowym lub → palnikiem termicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt

Do góry