Finanse /82 prac/

  • Ocena brak

    Doskonała osłona to krótka pozycja przeciw długiej

    Zajmowanie krótkiej pozycji przeciw własnej długiej (zwane czasem także krótką sprzedażą „na sejf"* - againsl the box) to znana ostrożna strategia. Inwestor posiada długą pozycję w 100 akcjach IBM i sprzedaje krótko 100 akcji IBM. Strategia ta nazywana jest czasem „doskonałą osłoną”. Jeśli kurs...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /2 159

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Odwrócone splity

    Odwrócone splity to konsolidacje dokonywane tylko w jednym celu: zwiększenia ceny akcji do poziomu, na którym mogą stać się bardziej atrakcyjne dla poważnych inwestorów. Splity tego rodzaju dokonywane są na ogół w proporcjach jeden do dziesięciu, jeden do dwudziestu lub w nawet jeszcze większych...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /1 198

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nigdy nie zajmuj krótkich pozycji na sennym rynku

    Senny rynek cechuje dominacja trendu bocznego z niewielkimi zwyżkami. Rynek taki kryje w sobie siłę, która może doprowadzić do znacznych wzrostów przy pierwszych pomyślnych wiadomościach. Na większości sennych tynków inwestorzy instytucjonalni czekają na dobrą okazję do powrotu i zakupu akcji...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /1 797

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obserwuj inwestorów instytucjonalnych

    Wszelkie akcje, które znajdują się w zbyt wielu portfelach instytucjonalnych bądź zalecane są przez bardzo wielu doradców inwestycyjnych, są podejrzane. Któregoś dnia ta większość będzie chciała zrealizować zyski.

    Gerald M. Loeb

    Według często wyrażanego przekonania, jest znakomicie, jeśli 20...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /5 933

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nigdy nie zajmuj krótkich pozycji podczas trendu wzrostowego

    Zajmowanie krótkich pozycji podczas trendu wzrostowego oznacza krótką sprzedaż podczas ustanawiania przez rynek lub dany w'alor nowych szczytów. Inwestor podejmuje wówczas wielkie ryzyko zakładając, że rynek odwróci się i zacznie spadać.

    Zwrot na rynku nie musi się dokonać. Akcje poruszają się na...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /2 515

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Unikaj dużych pozycji w akcjach o małym wolumenie obrotu

    Dwa pojęcia zawarte w tytule bywają często bardziej subiektywne niż obiektywne. Terminy „duży" i „mały” mogą być przez inwestorów różnie rozumiane. Dla jednego duża pozycja może oznaczać pięć do dziesięciu tysięcy akcji, podczas gdy dla drugiego może to być ledwie kilkaset akcji. „Mały...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /1 912

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nigdy nie kupuj akcji dlatego, że są tanie

    Kupowanie akcji tylko dlatego, że ich kurs znalazł się nisko, to często ryzykowna strategia, ale są takie sytuacje, kiedy niska cena może być jednym z kryteriów wyboru.

    Pojęcie wyprzedania może odnosić się do technicznej sytuacji kursu poszczególnych spółek lub sytuacji, która powoduje spadek kursu...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /4 569

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Każdy medal ma dwie strony

    Środki przekazu ukazują często obraz danej sytuacji rynkowej w sposób dwoisty: z jednej strony kreśli się wspaniałe perspektywy, z drugiej przedstawia widmo grożącej katastrofy. Media uważają na ogół rynek za nieprzewidywalny i starają się w związku z tym przybierać ton neutralny. Jeśli daną...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /3 050

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wystrzegaj się groszowych akcji

    Groszowe akcje (penny stocks) cechuje osobliwa właściwość: mimo że cena za akcję jest niska, to zwykle jeszcze się obniża, a ryzyko związane z inwestowaniem w takie walory jest wyjątkowo wysokie.

    Istnieje sz.ereg definicji groszowych akcji. Niektórzy inwestorzy określają tak wszelkie akcje o cenie...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /3 065

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kupuj pogłoski, sprzedawaj fakty

    Znane od bardzo dawna powiedzenie, które zwykle towarzyszy strategii „kupuj wysoko,, sprzedawaj jeszcze wyżej”, brzmi „kupuj pogłoski, sprzedawaj takty". Pod wieloma względami może to być strategia efektywna, ale inwestor musi być gotów zaakceptować określone warunki. Pogłoska może być na przykład...

    Ocena / Przedmiot / Finanse

    Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013 Znaków /2 555

    praca w formacie txt

Do góry