Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Gonsalvus Hiszpan

  Zbliżamy się do ostatniego, dotyczącego XIII w., rozdziału, który podobnie jakwcześniej omówiona mistyka, wprowadzi nas w wiek XIV i w jeden z najwybitniejszychsystemów średniowiecza, w poglądy Dunsa Szkota.

  Zanim się j e d n a k zajmiemy Szkotem, zatrzymajmy się jeszcze nad jednymz jego nauczycieli -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot

  Przełomową rolę w dziejach filozofii odegrał Jan Duns Szkot. Mało który syst em doczekał się tak rozbieżnych i chwiejnych ocen jak szkotyzm. Wielkątrudność w tej kwestii sprawia fakt, iż brak nam do tej pory krytycznego wydaniajego d z i e ł 7 4 9 , ale to nie jest głównym powodem różnorodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Trwający i nadal rozwijający się awerroizm łaciński w Paryżu oraz nowe prądyw przyrodoznawstwie wciąż podważały przekonanie o głębokiej i j a k b y naturalnejzgodności i harmonii wiary oraz wiedzy. W tym punkcie szkotyzm odstępuje od optymizmu intelektualistycznego Tomasza. Według Szkota...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /15 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Teodoryk z Fryburga

  Jak już wspomnieliśmy na pierwszy plan pośród neoplatoników wybija się Teodorykz Fryburga (Dietrich von Freiberg), zwany też Theodoricus Teutonicus.Urodzony około 1250 r. zapewne we Fryburgu w Saksonii. Zrazu tam nauczał.Następnie studiował w Paryżu i t am w 1297 r. został profesorem. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Bertold z Moosburga

  Uczniem Teodoryka był najprawdopodobniej Bertold z Moosburga (Bertoldusde Morsherch), współczesny Eckhartowi. Nauczał w Kolonii. Poza Komentarzemdo Meteorologii Arystotelesa (ok. 1318 r.) główne jego dzieło to obszerneExpositio in Elementationem theologicam Procli. Expositio jest bardzo ważne dlawyjaśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka mistyka spekulatywna - Mistrz Eckhart

  Gdy j e d n a k mówi się o niemieckiej mistyce średniowiecznej, to ma się przedewszystkim na myśli Mistrza Eckharta. Cała neoplatońska mistyka i filozofiaoraz ascetyka niemiecka jest ważna dla dziejów religijnych tego kraju i powstaniaprotestantyzmu. Eckhart stanowi tu istotne ogniwo.

  Jan Eckhart urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /24 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy

  Obok tomizmu i bonawenturianizmu w Paryżu pojawia się szereg jednostekkroczących własnymi drogami; byli to właśnie mistrzowie świeccy: Gotfrydz Fontaines, Henryk z Gandawy, Piotr z Owernii i Henryk Bate. Mówieniew ich przypadku o eklektyzmie nie jest pejoratywne, ponieważ ich rozważaniaosiągnęły poziom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Gotfryd z Fontaines

  Przez trzynaście lat profesorem w Paryżu był Belg, Gotfryd z Fontaines. Byłczłonkiem Kolegium Sorbony, zmarł po 1303 r. Nazywano go Doctor Venerabilis.Najważniejsze jego pisma to Quaestiones ąuodlibetales, których jest piętnaście.

  Jego twórczość pisarska obejmuje teologię, etykę, prawo, filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienia i polemiki

  Mówiliśmy już nieraz o walkach doktrynalnych, które zapełniają ostatnie 30 latXIII w. Biorą w nich udział trzy grupy, tomiści, tradycjonaliści, awerroiści. Pojawieniesię tomizmu było zdarzeniem kapitalnym i poruszyło do głębi mistrzówfranciszkańskich, świeckich i dominikańskich. Walka toczyła się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świeccy mistrzowie paryscy - Henryk z Gandawy

  Słynny i wybitny paryski mistrz świecki to Doctor Solemnis, Henryk z Gandawy(f 1293 r.). Profesor na wydziale sztuk, a p o t em teologii w Paryżu. TeologiiHenryk nauczał przez 18 lat. Doradca biskupa Tempier w 1277 r. Sława jegoposzła w zapomnienie, bo nie troszczył się o to żaden zakon. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 676

  praca w formacie txt

Do góry