Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Piotr Aureoli

  Umysłem równie niezależnym, niespokojnym i krytycznym, a w niejednym nawetprzelicytowującym Duranda był Piotr Aureoli (d'Auriol), którego uznaćmożemy za drugiego poprzednika Ockhama.

  Piotr urodził się w Cahors, był franciszkaninem. W 1304 r. był uczniem Dunsa Szkota w Paryżu. W 1318 r. został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /12 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Bóg

  Również poznanie i chcenie stworzeń przez Boga jest identyczne z bożąnaturą. Nic poza Bogiem nie może być przyczyną dla aktu bożego, a więc równieżi akt poznawczy Boga musi być wcześniejszy od bytowania stworzeń.

  Twórca wyraźnie poznaje wszystko to, co ma zrobić, zanim to zaistnieje,w przeciwnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Henryk z Harclay

  Henryk z Harclay jest postacią jeszcze słabo znaną. Urodził się w roku 1270,a w 1312 r. był kanclerzem Uniwersytetu Oksfordzkiego, biskupem Lincoln.Umarł w 1317 r. w czasie podróży do Awinionu, gdzie miał bronić się przed zarzutamio herezję.

  Jako kanclerz uniwersytetu walczył z dominikanami, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Człowiek i świat

  Zupełnie inaczej niż Tomasz patrzy Duns Szkot na człowieka. Za Bonawenturąodrzuca naukę o jedności formy i przyjmuje w człowieku przynajmniej dwie formy:forma corporeitatis i forma humanitatis. Formy te są realnie różne i są zasadamicielesności i życia. Ale w każdej z nich możemy wyróżnić jakby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Wilhelm Farinier

  Podobne rozwiązanie zagadnienia powszechników znajdziemy u franciszkaninaWilhelma Fariniera (zm. 1361 r.), który w swych Quaestiones de ente usiłuje napodstawie metody empirycznej rozwiązywać zagadnienia metafizyczne. To samodzieli go już od Szkota. Jak Henryk z Harclay, odrzuca on zarówno haecceitas,jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Działanie

  W etyce Szkot idzie wiernie za Augustynem - i za Anzelmem. Akcentuje ważnośćwoli, aby zachować przypadkowość (seroare contingentiam), a zarazem podnieśćgodność natury człowieka (dignificare naturam). Podkreśla więc Duns,że intelekt i wola to najszlachetniejsze władze w człowieku; ale wola wybijasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /6 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Karmelitanie

  Odrębną grupę na uniwersytecie paryskim stanowili profesorowie karmelitańscy.Byli oni wszyscy mniej lub bardziej eklektykami, podobnie jak pierwszyz nich, Gerard z Bolonii (f 1317 r.), który w 1295 r. otrzymał katedrę w Paryżu.Jest autorem Summy pisanej na wzór Tomasza i Henryka z Gandawy. Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu

  Wiek XIV przynosi wielkie przemiany polityczno-społeczne. Zaczęto sobiezdawać sprawę z nierealności urzeczywistnienia idei cesarstwa. Rozwinęły siępaństwa narodowe o tendencjach centralistycznych. Rozkwitał handel i rosłobogactwo kupców, pojawiła się nowa klasa - mieszczaństwo. Wyodrębniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Poznanie

  Była już mowa o tym, że pojęcie bytu jest jednoznaczne - i gdyby byłoinaczej - to Bóg byłby dla nas niepoznawalny. To pojęcie bytu nie jest rodzajowe,lecz obejmuje wszystko, co jest i co być może.

  Bóg nie jest dla nas poznawalny w sposób przyrodzony, jeżeli byt nieobejmuje tego, co stworzone, i tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Duns Szkot - Bóg

  Nawiązując do przyrodniczych i matematycznych dokonań Oksfordu, Duns zaczynastosować coraz ściślejsze wymogi do pojęcia dowodu. Stawia pytanie, cow zakresie poznania przyrodzonego może jeszcze uchodzić za dowód. Jest znamienne,że dla Szkota przestają być dowodami dowody a posteriori, myśl Dunsa to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /17 418

  praca w formacie txt

Do góry