Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Pojęcie (conceptus) dla Ockhama to zmyślenie, obraz, podobieństwo (figmentum,pictura, similitudo) wspólne wielu jednostkom. Stosunek powszechnikado bytu jednostkowego jest taki, że powszechnik może być orzekany o wielubytach jednostkowych (praedicabile depluribus).

  Jak samo słowo tak powszechnik prawdziwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /8 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Robert Holkot

  Miarą tego, z j a k im oporem zakorzeniał się tomizm nawet w zakonie kaznodziejskim,jest nauka wyznawana przez dominikanina angielskiego z CambridgeRoberta Holkota ( zm. 1 3 4 9 r.).

  Tomistyczną naukę o odrębności wiedzy i wiary przyjął on zupełniew duchu via moderna. Głosił tezę, że w teologii musi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Bóg

  Nie można powiedzieć o Ockhamie, by był zdecydowanym sceptykiem i racjonalistą.Uznawał Objawienie oraz powagę Kościoła. W dziedzinie wiedzyszedł jednak drogą rozpoczętą przez Oksford - czyli przez Rogera Baconai Dunsa Szkota - i stawiał wysokie wymogi rozumowaniom, które aspirowałydo miana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /12 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Grzegorz z Rimini

  Inną charakterystyczną postacią był generał augustianów i profesor teologiiw Paryżu Grzegorz z Rimini (Ariminensis) zmarły w 1358 r. Właściwym mistrzemGrzegorza był św. Augustyn, z którego poglądami godził on wiele tez wyraźnieockhamistycznych. Przez dziesięć lat wykładał w Paryżu Sentencje i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Stworzenia

  Ścisła i zgodna z ogólnymi założeniami systemu jest ontologią Ockhama.W odrębny też sposób pojmuje Ockham hylemorfizm: forma jest czymś, cokształtuje konkretną materię, i ona jest guidditas:

  Quidditates» są szczegółowymi częściami bytów szczegółowych.

  Quidditates sunt particulares partes...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Logika

  Ockham jest bardzo ważną osobistością w logice. Nawiązując do Piotra Hiszpana,Ockham rozbudowuje logikę, a zwłaszcza semantykę. Przeprowadza rozróżnieniew dowodzeniu na demonstratio i persuasio. Zaostrza się u niego pojęcie dowodu:do dowodu wchodzą tylko tezy sprawdzalne, a sprawdzalną tezą jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales

  Przegląd kierunków filozoficznych XIV w. rozpoczniemy od omówienia działalnościposzczególnych szkół. Wiemy, że z nazwiskiem Ockhama łączył się posmakherezji i walki z papiestwem. Chociaż spośród jego dzieł zachowały się nieliczne,to bezpośredni wpływ Ockhama był duży. Znamy dwa traktaty anonimowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham

  Aczkolwiek Ockham zawdzięcza wiele swoim poprzednikom, to j e d n a k otwieraon pewną epokę, gdyż w nim krystalizuje się ważny etap w procesie przygotowującymw wiekach nowożytnych powolny zanik metafizyki.

  Jego tytuł Venerabilis Inceptor (Szacowny Początkodawca) ma znaczeniesymboliczne.

  Ockham urodził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Jakub z Metz

  Zacznijmy od Jakuba z Metz, który był uczniem Ramberta z Bolonii. Mieli naniego również wpływ Piotr z Owernii i Henryk z Gandawy. Studiował zapewnez Paryżu. W każdym razie jego Komentarz do Sentencji jest wybitny, znamyjego dwie wersje z lat 1295-1302. Jakub z Metz był dominikaninem i z powodupodejrzeń o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy nominalizmu - Durand z Sancto Porciano

  Ciekawą i znamienną postacią był Doctor Resolutissimus Durand z Sancto Porciano(de St. Pourcain). Urodził się między rokiem 1270 a 1275. W 1303 r. przebywałw klasztorze św. Jakuba w Paryżu i tu został profesorem w 1312 r. Zmarłw 1334 r. Przed 1308 r. zredagował swe głośne dzieło, Komentarz do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 870

  praca w formacie txt

Do góry