Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Jan Burydan

  Główną postacią paryskiego ockhamizmu był Jan Burydan, który urodził sięprzed 1300 r. w Bćthune w prowincji Artois. Był bardzo samodzielnym uczniemOckhama i dwukrotnie rektorem Uniwersytetu Paryskiego, w roku 1328i w 1340. Z długim jego życiem (zmarł po roku 1358) wiąże się szereg legend,między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /7 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Gerard Groot

  W XIII w. dominowała dialektyczna teologia spekulatywna, wprzęgającaw swój gmach, jak katedra gotycka, całą moc intelektualną natury ludzkiej.J e d n a k wkrótce po św. Tomaszu ściany tego gmachu zaczęły się rysować.Zwątpienie w moc rozumu i natury stało się przyczyną tego, że pojawia siędość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /4 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Jan Gerson

  Uczniem Piotra z Ailly, o mniej od samego nauczyciela skrajnych poglądach byłJan Gerson (Charlier d e Gerson, Johannes Arnaudi de Gersonio). Urodził się w roku1363. W 1392 został doktorem na Uniwersytecie Paryskim, a w 1395 r. kanclerzemuniwersytetu jako następca Piotra z Ailly. Jego życie upłynęło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /9 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Piotr z Ailly

  J e d n ym z najważniejszych nominalistów był Piotr z Ailly (de Alliaco), któryżył w latach 1350-1420. Studiował, a n a s t ę p n i e nauczał w Paryżu, gdzie zostałkanclerzem uniwersytetu, potem biskupem, wreszcie kardynałem. NapisałDe anima, komentarz do Sentencji i komentarz do O pocieszeniu, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Jan z Mirecourt

  J e d n ym z myślicieli, którzy przyczynili się do umocnienia via moderna i ockhamizmufilozoficznego, był Jan z Mirecourt, cysters (Biały mnich - Monachus Albus),który około 1345 r. wykładał w Paryżu. Profesorowie Uniwersytetu Paryskiegow 1347 r. potępili jego czterdzieści tez. Mimo wyraźnych analogii do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Mikołaj z Autrecourt

  Najkonsekwentniej wyciąga wnioski z tez ockhamistycznych i dodaje do nichszereg innych nauk niezwykle odważnych jedna z najciekawszych postaciXIV w., Mikołaj z Autrecourt (de Ultricuria), zmarły około 1350 r.

  Był on w latach 1320-1327 członkiem kolegium Sorbony, magistrem sztuki licencjatem teologii. Na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /11 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Ryszard Billingham i Piotr Brinkel

  Sceptycyzm tak charakterystyczny dla Mikołaja z Autrecourt występuje i u innychówczesnych autorów, których doktryn nie można wyprowadzić bez resztyod Ockhama.

  Przedstawicielami tej grupy są: Ryszard Billingham i Piotr Brinkel OFM.

  W swym komentarzu do Sentencji powiada Billingham, że twierdzenieo istnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny

  Doktryna zwana nominalizmem, którą utożsamiamy z ockhamizmem filozoficznymjest w całości mało znana. W całej via moderna możemy jednak wyraźniestwierdzić tendencję zmierzającą do wyeliminowania filozofii z teologii, do ograniczeniateologii spekulatywnej i do oparcia jej na myśli Ojców, którą nota bene...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Ockham - Poznanie

  Według Ockhama na wiedzę składają się same tylko bezpośrednio oczywistetwierdzenia lub tezy z takich twierdzeń wyprowadzone. Znać u Ockhama wyraźnypowiew rodzącego się ducha naukowo-przyrodniczego; umiłowanie tego,co szczegółowe, znaczenie przypisywane doświadczeniu zmysłowemu, ostrepojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /10 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Adam Wodham

  Uczniem Ockhama w Oksfordzie był Adam Wodham (Goddam, zm. 1358 r.). Byłon angielskim franciszkaninem, który około 1340 r. nauczał teologii w Oksfordziei w Londynie. Jest on autorem komentarza do Sentencji i bardzo ważnegowstępu do Logiki Ockhama.

  U Adama zaznacza się wyraźnie tendencja do rozszczepienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Teresa2 Dodano /04.01.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry