Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Atomizm - Leukippos

  Arystoteles i Teofrast uważają go za twórcę atomizmu. Teofrast przekazuje, żebył on zwolennikiem Parmenidesa. Pozostawał pod wpływem Zenona i możliwejest, że słuchał jego nauk. Niemniej j e d n a k jego poglądy były bardzo różneod eleackich, co skłaniało niektórych badaczy do przyjęcia tezy, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Inni sofiści

  Zagadnieniem, które najżywiej zajmowało sofistów, była kwestia pochodzeniapraw. Różne były zapatrywania sofistów w tej sprawie. Nieznany skądinąd Kallikleswystępujący w Gorgiaszu Platona twierdzi, że to ludzie słabi ustanawiająprawa, by w t e n sposób obronić się przed mocnymi i dzielnymi. Przeciwną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Demokryt z Abdery

  Postać Demokryta otwiera okres wielkiej i dojrzałej myśli filozoficznej. Jegożycie przypada na lata 470/469 (460)-360/361 (370) przed Chrystusem. Działałw Abderze w Tracji. Był niewątpliwie jednym z największych umysłów starożytnościnie tylko jako filozof, ale również jako bardzo wszechstronny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek IV

  Działalność sofistów rozciąga się na przestrzeni dłuższej aniżeli wiek. Obejmuje ona nie tylko czasy Aten Peryklesa, ale trwa jeszcze w IV w. przed Chrystusem,promieniując poza Ateny. Okres szczytowy myśli greckiej rozpoczyna sięklęską Aten w wojnie peloponeskiej. W rezultacie od roku 404...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rysy ogólne okresu presokratejskiego

  Zanim przejdziemy do omawiania klasycznego okresu filozofii greckiej, przypatrzmysię pierwszemu etapowi jej rozwoju. Cechą charakterystyczną okresupresokratejskiego jest dominacja koncepcji przyrodniczych nad teorią człowiekai problemem ducha. Chociaż filozofia zbliża się stopniowo do tych zagadnień,to j e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm

  Dzieje atomizmu nie są dobrze znane. Teorię atomistyczną wiązano częstoz i m i e n i em Demokryta, zapominając o Leukipposie. Wynikało to z tego, iż jużw starożytności zrodziło się przekonanie, że Leukippos w ogóle nie istniał. Dziśjednak możemy stwierdzić, że jest on postacią historyczną, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Zenon z Elei

  Zenon z Elei zasłynął jako twórca argumentów przeciwko ruchowi. Był on ulubionymuczniem Parmenidesa, od którego był około dwadzieścia pięć lat młodszy.Urodził się około roku 489, a zmarł około 430 r. przed Chrystusem. Wedlerelacji Platona mniej więcej w roku 449 był z Parmenidesem w Atenach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parmenides z Elei

  Był obywatelem Elei, kolonii założonej przez uciekinierów z Fokei (ok. 540 r.).Diogenes Laertios podaje, że Parmenides był w pełni sił męskich (floruit) w latach504-500 przed Chrystusem. O ile prawdziwy jest przekaz Platona, Parmenidesw późnym okresie swojego życia odwiedził Ateny, w których spotkałsię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie - Anaksymander

  Anaksymander był również obywatelem Miletu, a przy tym towarzyszem,uczniem i następcą Talesa. Był autorem dzieła 0 naturze (Ilepi cpuaecoc), której e d n a k zaginęło. Urodził się około roku 610, a zmarł około 545 r. przed Chrystusem.Podobnie jak Tales był uczonym uniwersalnym. Anaksymander...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Melissos z Samos

  Drugim przedstawicielem szkoły eleackiej jest Melissos z Samos. Wsławił sięon jako dowódca floty samijskiej, która zadała flocie ateńskiej klęskę pod Samosw roku 441/440 przed Chrystusem. Był uczniem Parmenidesa, ale możliwejest, że należał także do szkoły jońskiej. Melissos napisał rozprawę O...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt

Do góry