Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Wczesny Perypat

  Rok 322 przed Chrystusem, który jest rokiem śmierci Arystotelesa, wyznaczanowy etap w rozwoju kultury ogólnoludzkiej. Zanim jednak przystąpimy doogólnej charakterystyki tej epoki, wymieńmy bezpośrednich następców Arystotelesaw Likejonie.

  Arystoteles ustanowił swym następcą Teofrasta z Eresos (lata...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cynicy

  Od szkoły megarejskiej i elidzko-eretryjskiej nieporównanie ważniejszymi nurtamisą cynizm i hedonizm.

  Celem cyników, podobnie jak sofistów i Sokratesa, było kształtowanie ludzkichpostaw. Najsłynniejszy z cyników, Diogenes zapytany na targu niewolników, co umie robić, miał odpowiedzieć: „rządzić ludźmi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /11 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES HELLENISTYCZNY - Tło historyczne epoki

  Wielki twór Aleksandra Wielkiego połączył świat grecki z dalekim i bliskimWschodem. Dominacja Macedonii oznaczała koniec wolności helleńskiej,który dokonał się wraz ze zwycięstwem Filipa pod Cheroneą (338 r. przedChrystusem). Niewola Greków zbliżała się wielkimi krokami, ale z nią, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cyrenaicy

  Drugą z większych szkół sokratycznych stanowi szkoła cyrenaików. Nie powstałaona tak jak szkoła cynicka w kręgu obywateli wywodzących się z niższychwarstw społecznych, zgrupowanych w gimnazjum Kynosarges, alew pięknym, wesołym i cieszącym się dobrobytem mieście wybrzeża afrykańskiego,sławnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /9 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm

  N u r t em najbardziej charakterystycznym dla epoki hellenistycznej jest pierwszyz trzech wielkich kierunków tego okresu, którym jest stoicyzm. Trwa onwiele wieków, a doktryna ulega wielu zmianom. Ze względu na to wyróżnia siętrzy fazy stoicyzmu, stoicyzm wczesny (Ateny), stoicyzm średni (Rodos) orazstoicyzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sokrates

  Jest zjawiskiem szczególnym, w jak wielkim stopniu obraz Sokratesa zakorzeniłsię w świadomości każdego wykształconego człowieka. Wizerunek Sokratesatkwi głęboko w pamięci każdego, kto zetknął się z platońską Ucztą, w którejAlkibiades mówi, że:

  Jest najpodobniejszy do tych Sylenów, siedzących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /20 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Charakterystyka epoki

  Już eleaci, młodsi pitagorejczycy, Empedokles, Anaksagoras i atomiści swądziałalnością wkraczają w klasyczny okres filozofii greckiej, ale nie oni należądo jego głównych przedstawicieli. Wprawdzie wielka filozofia platońska i arystotelejskawiele czerpie z tamtych kierunków, ale jej źródłem jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści

  Bez ukazania rozwoju życia polityczno-kulturalnego, który dokonuje się wtedyw Grecji, a w Atenach w szczególności, zjawisko narodzin ruchu sofistycznegonie byłoby dla nas zrozumiałe. Wyrazy 'sofista', 'sofizmat', 'sofistyczny' z biegiemczasu uzyskały pejoratywny wydźwięk, chociaż etymologicznie wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Protagoras

  Pochodził z Abdery Urodził się około roku 487, a zmarł w roku 411 przedChrystusem. Był prawodawcą kolonii Turioi w południowej Italii. Zapewne byłuczniem Leukipposa. W Atenach bywał często, był przyjacielem Peryklesa,otaczano go tam wielką czcią i podziwiano jak Boga z powodu jego mądrości.

  Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Gorgiasz z Leontinoi

  Żył w latach 483-375 przed Chrystusem. Pochodził z Leontinoi na Sycylii i byłzapewne uczniem Empedoklesa. Słynna jest historia jego poselstwa do Aten,które miało miejsce w roku 427. Na starość przeniósł się do Laryssy w Tessalii.Napisał dzieło O niebycie, czyli o przyrodzie w którym posługuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt

Do góry