Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Dzieje platonizmu

  Akademia Platońska wywarła olbrzymi wpływ na duchowe dzieje ludzkości. Naprzełomie starożytności i średniowiecza panuje odrodzony platonizm, który następniewpływa na chrześcijaństwo (Ojcowie wschodni, Augustyn, Boecjusz),zakorzenia się w myśli arabskiej, a jako augustynizm jest dominującym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm

  Podczas gdy stoicy dają wyraz nowej epoce kulturalnej swym kosmopolityzmem,to druga ze szkół hellenistycznych, epikureizm, wyraża inny, równie charakterystycznyrys ówczesnego człowieka, mianowicie niechęć do wysiłku politycznego,brak wiary w skuteczność heroizmu oraz tęsknotę za spokojnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /6 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje platonizmu - Platon

  Mimo olbrzymiego wpływu filozofii Platona na rozwój kultury europejskiej, j e gobiografia i nauka stają się przedmiotem historycznych studiów dopiero odczasów niemieckiego badacza F. Schleiermachera, który na przełomie XVIIIi X IX stulecia podejmuje zadanie rozsunięcia przesłon legendy i ukazania Platonajako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /16 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne

  Pośród szkół sokratycznych wyróżnia się szkołę megarejską, elidzko-eretryjską,cynicką i cyrenajską. Szkoły te znamionuje pozytywny stosunek do rozumu jakodo naszej naczelnej władzy, co jest refleksem intelektualizmu etycznego Sokratesa.Pod w z g l ę d em nauki ich związki z n im są niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bion z Borystenes i diatryba

  Obok trzech nowych nurtów trwają w umysłowości hellenistycznej dawne, sokratejskieszkoły i kierunki. Szkoła cyrenajska reprezentowana przez Teodora,Hegezjasza i Annikerisa wywiera wpływ na epikureizm. W owym czasie marównież miejsce bardzo ważne dla późniejszego cynizmu zmieszanie elementówhedonistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje platonizmu - Akademia Platońska

  Przez czterdzieści lat był Platon scholarcha Akademii. Sama Akademia z jednejstrony okazała się instytucją długotrwałą, ponieważ zamknięta została dopiero przez cesarza Justyniana w roku 529 po Chrystusie, z drugiej jednak spośródszkół greckich pod względem doktryny okazała się najmniej stała.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Szkoła megarejska

  Twórcą szkoły megarejskiej był Euklides z Megary. Był on raczej przyjacielemniż uczniem Sokratesa. Podobno w przebraniu kobiecym odwiedzał go w Atenach,gdy Ateńczycy pod karą śmierci zakazali Megarejczykom wstępu do miasta.Euklides przyjmował w Megarze również Platona i innych uczniów Sokratesa,gdy ci...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm

  Sceptycyzm jest trzecim wielkim kierunkiem filozoficznym okresu hellenistycznego.Kierunek ten, zasługujący bardziej na miano nurtu niż szkoły, trwadługo, bowiem około pięciu stuleci. Jego rozwój jest powiązany z innymi szkołamifilozoficznymi, na które silnie oddziałuje.

  Dzieje sceptycyzmu dzielą się na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles

  Można by powiedzieć, że cała racja bytu Platona i platonizmu przejawia sięw przygotowaniu gruntu pod filozofię Arystotelesa. Trzeba było bowiem skrajnościi przesady, do której doszła doktryna Platona, aby mógł zaistnieć umiarArystotelesa. Platonizm i arystotelizm stanowią dwa zasadnicze wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /9 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Szkoła elidzko - eretryjska

  Niczym specjalnym nie odznaczyła się szkoła założona przez bliskiego Euklidesowiz Megary, a ulubionego ucznia Sokratesa, Fedona. Fedon zakłada ją zrazuw swym rodzinnym mieście, w Elidzie, później jednak Menedemos, tak jak Stilponzajmujący się etyką, i Asklepiades z Fliuntu przenoszą tę szkołę do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry