Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Marek Terencjusz Warron

  Przedstawicielem tego kierunku na gruncie rzymskim był Marek TerencjuszWarron (lata 116-27 przed Chrystusem). Był on badaczem bardzo wszechstronniewykształconym. W swej działalności pozostawał pod wyraźnym wpływemPosejdoniosa. Chociaż wiele jest w jego myśli sympatii dla cynizmu, to jednakzasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa - Panajtios z Rodos

  To, że trzeci okres Stoi nazywany jest stoicyzmem rzymskim czy cesarskim,jest w dużej mierze zasługą Panajtiosa, który dokonał wielkiego dzieła rozpowszechnieniafilozofii stoickiej w Rzymie. Zdecydowała o t ym przyjaźń, którałączyła Panajtiosa z wybitnymi Rzymianami, Scypionem Młodszym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Marek Tulliusz Cyceron

  Podczas gdy Warron jest eklektykiem dogmatyzującym, to eklektyzm sceptycznywystępuje u Marka Tulliusza Cycerona (lata 106-43 przed Chrystusem).Zarówno o jego życiu, jak i twórczości wiemy wiele dzięki w dużej części zachowanympismom.

  Cyceron studiował u różnych mistrzów i w różnych środowiskach, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa - Posejdonios z Apamei

  Był filozofem przez długi czas niedocenianym. Potem, po pracach E. Nordenai M. Heinze zaczęto jego rolę nadmiernie wyolbrzymiać. Badania ostatnichdziesiątek lat przedstawiają nam myśl, niewiele starszego od Cycerona, Posejdoniosajako zjawisko bardzo charakterystyczne dla ówczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /8 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski

  Nie tylko stoicyzm Panajtiosa i Posejdoniosa przygotowuje grunt pod przyszłyokres rozkwitu filozofii w cesarskim Rzymie. Władztwo rzymskie przyczyniasię do rozkwitu epikureizmu, który następuje w I w. przed Chrystusem. Wówczasspotykamy takich epikurejczyków jak Apollodoros z Aten - bardzo płodnypisarz, autor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski - Filodem z Gadary

  Przebywa stale pod Neapolem. Jego liczne pisma, które są bezcennym źródłemdo historii epikureizmu, odnaleziono w willi Pizona w słynnych papirusach herkulanejskich.

  Pisma Filodema umożliwiają wgląd w dyskusje, które toczyły się w tymokresie w łonie samego epikureizmu, a także polemiki epikurejczykówz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Arkezylaos z Pitane

  Wraz ze scholarchatem następcy Kratesa, Arkezylaosa (ur. w roku 315 przedChrystusem) Akademię Platońską opanowuje nowy sceptyczny duch, którycechuje okres nazywany Średnią Akademią.

  Filozofowie Średniej Akademii, nawiązując do Platona twierdzą, żeo świecie zewnętrznym człowiek może mieć tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Pirron z Elidy

  Z tego tła wyłania się twórca nurtu sceptycznego Pirron (ok. 376-286 r. przedChrystusem). Jest to postać, wokół której narosła legenda, w wyniku czegotrudno o obiektywny obraz. Podobno był zrazu malarzem i dopiero później zostałfilozofem. Pierwszym z filozofów, który silnie na niego oddziałał był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Tymon z Fliuntu

  Bezpośrednimi uczniami Pirrona byli demokrytejczyk Nauzyfanes, którego nauksłuchał Epikur, i Tymon z Fliuntu. Tymon żył w latach 325-235 przed Chrystusem.Był on początkowo słuchaczem szkoły megarejskiej, ale p o t em przebywałw otoczeniu Pirrona w Elidzie. Następnie przeniósł się do Aten, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Aryston z Chios

  Ze względu na niechęć do stoicyzmu do kręgu sceptyckiego może być zaliczanyuczeń Zenona z Kition Aryston z Chios. Arystona łączy podobieństwo z drugimuczniem Zenona Herillosem z Kartaginy Zasadnicza różnica pomiędzy nimipolega j e d n a k na tym, że podczas gdy Herillos uważał, że właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt

Do góry