Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Marek Aureliusz

  Marek Aureliusz był uczniem stoika Marka Korneliusza Frontona. Był cesarzempanującym w latach 161-180 po Chrystusie. Sławę wiekopomną zapewniły muRozmyślania (Ta elę eawóv) w dwunastu księgach. Rozmyślania są owocem bardzodawnej tradycji rachunków sumienia, które wprowadzili już pitagorejczycy.

  Marek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynizm w II wieku

  W epoce cesarskiej obok innych prądów odradza się cynizm, a w tekstach pisarzyrzymskich w II w. częstym t e m a t em są ówcześni cynicy. Jak w innych kierunkach,tak i w cynizmie pojawia się tendencja do ogólnego powrotu doźródeł. Ustępuje wówczas skojarzenie cynizmu z hedonizmem, natomiast pojawiasię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm w II wieku

  Wzmożona religijność zaznaczająca się w takich kierunkach jak stoicyzm, cynizmi różnego typu synkretyzmy na tle platońskim wywołała reakcję. W II w.po Chrystusie rozkwita raz jeszcze epikureizm. N i e jest to zjawisko przypadkowe,ale wynika z poparcia, jakiego cesarze rzymscy udzielali greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tło ogólne dwu pierwszych wieków po Chrystusie

  Postać Cycerona zamyka poczet wybitnych umysłów, które tworzyły filozofięeuropejską przed Chrystusem. Zanim j e d n a k przystąpimy do omawiania myślichrześcijańskiej, najpierw nakreślimy główne prądy intelektualne dwu pierwszychwieków naszej ery, a p o t em przedstawimy neoplatonizm, aby w t e n...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm

  Cynicy i epikurejczycy stanowią w omawianym przez nas okresie nurt słabyi marginalny Akademię Platońską ogarnia coraz wyraźniej dogmatyzm łączącypierwiastki stoickie, platońskie i eklektyczne, przeciwko któremu narasta opozycjaw postaci sceptycyzmu.

  Trzy nazwiska wyznaczają dzieje filozofii sceptycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski

  Już Scypion Młodszy i Leliusz, którzy przyjaźnili się z Panajtiosem, zdawali sobiesprawę z tego, jak silny i pozytywny wpływ wywiera stoicyzm na postawęmoralną. Wydaje się, że właśnie ten aspekt stoicyzmu był przyczyną, iż kierunekten zapuścił tak silne korzenie w świecie rzymskim epoki cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem

  Aby uzupełnić obraz kierunków i ośrodków filozoficznych w I w. przed Chrystusem,trzeba wrócić do Akademii, w której po okresie sceptycznym nastajeeklektyzm. Podobnie jak w odniesieniu do wielu innych zagadnień, równieżi w tym wypadku naszym przewodnikiem jest Cyceron, którego Akademiki(Academica)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Karneades z Cyreny

  W Akademii Platońskiej po rządach kolegialnych scholarchat (lata 156-129przed Chrystusem) obejmuje Karneades z Cyreny (ur. ok. 214 r. przed Chrystusem).T ę samą rolę, jaką Tymon z Fliuntu pełnił przy Pirronie, a Lakides przyArkezylaosie, przy Karneadesie pełnił Kleitomach z Kartaginy, który po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Filon z Laryssy i Antioch z Askalonu

  W roku 88 przed Chrystusem, podczas pierwszej wojny Rzymu z Mitrydatesemkrólem Pontu, przebywał w Rzymie scholarcha Akademii Filon z Laryssy. SłuchaczemFilona, a następnie uczniem następcy Filona, Antiocha z Askalonu(f w roku 68 przed Chrystusem), był Cyceron.

  W owym czasie w łonie Akademii ma miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa

  Wybitne, a mało znane postacie, wydał stoicyzm, który na przełomie II i I wiekuprzed Chrystusem siedzibę swą obrał na wyspie Rodos. Jest to tzw. ŚredniaStoa. Już w ciągu II wieku słabnie dogmatyzm Stoi. Kryterium prawdy przestaje być samo wyobrażenie, lecz jego zgodność z całością doznań. Upada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt

Do góry