Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Pluralizm

   

  Pluralizm, w filozofii pogląd, wg którego istnieją odrębne rzeczywistości (pluralizm ontologiczny), a w poznaniu wiele czynników, elementów, zasad decydujących o prawdzie lub zbliżaniu się do prawdy dotyczącej rzeczy i zjawisk (pluralizm epistemologiczny). W teorii przyrody pluralizm był reprezentowany...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

   

  Ontologia, w filozofii, zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613), nauka o "pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego, cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej - przedmioty, zdarzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka

   

  Metafizyka, (z greckiego ta metá ta physiká), czyli te księgi, które znajdują się po pracach przyrodniczo-fizycznych. Nazwa pochodzi od Andronikosa z Rodos, który skatalogował pisma Arystotelesa. Później termin metafizyka zaczął oznaczać to, co przekracza granice fizyczności. Metafizyka Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

  Pierwsza i bardziej przejrzysta wychodzi ze zjawiska ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie przy pomocy zmysłów. Ale wszystko co się porusza, zostało pobudzone do ruchu przez coś innego, gdyż jest w możności do tego ku czemu jest poruszane. Ale poruszać może tylko to, co istnieje w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia mody

  Cała historia społeczeństwa odbija się w uderzających konfliktach, kompromisach, powoli zdobywanych i szybko traconych, pomiędzy socjalizacyjną adaptacją do społeczeństwa i jednostkowym odbieganiem od jego roszczeń. Mamy tu, rzec by można, prowincjonalne formy tych wielkich antagonistycznych sił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /26 975

  praca w formacie txt

Do góry