Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Średni platonizm - Inni przedstawiciele średniego platonizmu

  Średni platonizm nie jest słabym i ubocznym nurtem. Należy raczej uznać, żejest on, podobnie jak średni stoicyzm, zdecydowanie za mało doceniany w dziejachfilozofii. Tymczasem nurt ten tworzy podwaliny neoplatonizmu. Do ogólnychrysów filozofowania w t ym okresie należy to, iż coraz częściej zaczyna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm żydowski

  Niełatwo było zdobyć się na przełamanie uścisku, którym sceptycyzm dławiłwszelkie filozofowanie. Stoicyzm, cynizm i epikureizm ograniczyły się do sferyetyki. Pozostały na placu dwie wielkie, klasyczne szkoły filozofii: platonizmi arystotelizm. Arystotelizm, j ak zobaczymy, ogranicza się w tym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm żydowski - Filon z Aleksandrii

  Filon z Aleksandrii (ur. w 25 r. przed Chrystusem, t w 40 r. po Chrystusie). Pochodziłze znakomitego żydowskiego rodu kapłańskiego. Wiemy, że w roku 40po Chrystusie pojechał do Rzymu jako wysłannik aleksandryjskich Żydów docesarza Kaliguli.

  Kolonia żydowska w Aleksandrii była głęboko przepojona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopitagoreizm

  Geneza neopitagoreizmu nie jest jasna. Pitagoreizm pierwotny wygasł już w IV w.przed Chrystusem Nie stworzył on szkoły, w wyniku czego nie utrwaliła się pitagorejskatradycja. Dopiero w I w. przed Chrystusem ma miejsce odrodzenie się pitagoreizmu,a Aleksandria i Rzym stają się ważnymi ośrodkami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni platonizm

  W epoce ogólnego synkretyzmu i eklektyzmu dochodzi do głosu tzw. średniplatonizm. Jest on kierunkiem eklektycznym obejmującym elementy perypatetyckie,stoickie, neopitagorejskie i sceptyczne.

  Po wielkim rozkwicie stoicyzmu cesarskiego w I w. po Chrystusie, stoicyzmw II w. ustępuje na rzecz platonizmu. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Ainezydemos z Knossos

  Ainezydemos z Knossos działa w drugiej połowie I wieku przed Chrystusemw Aleksandrii. Jest autorem Rozważańpirrońskich (n\)ppcóveioi Xóyoi), które powstałyzaraz po śmierci Cycerona, a więc około roku 43 przed Chrystusem.

  W tym piśmie przechowanym w skrótach i fragmentach przez Sekstusa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Lucjusz Anneusz Seneka

  Urodził się jako syn retora w Kordobie w roku 4 przed Chrystusem. Wychowywałsię w Egipcie. Jakiś czas przebywał jako wygnaniec na Korsyce. Od roku 49po Chrystusie był wychowawcą Nerona, a w latach 54—61 pełnił funkcję ministra.Potem usunął się w cień, a w roku 65 na rozkaz Nerona popełnił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Agryppa

  Późniejsze od argumentów Ainezydemosa są tropy formułowane przez Agryppc.Wśród nich znajdujemy argumentację skierowaną przeciw możliwości poznaniapojęciowego. Jest ono niemożliwe, gdyż pojęcie każdego gatunku jestsprzeczne ze względu na występujące w nim cechy sprzeczne. J e d n a k jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Epiktet

  Urodził się w Hierapolis we Frygii w roku 50 po Chrystusie jako syn niewolnika,należącego do osobistej ochrony Nerona. Wyzwolony około roku 90, znajdujesię początkowo w bardzo ciężkim położeniu materialnym, ale j u ż wówczaszyskuje sławę i znaczenie. Wygnany wraz z innymi filozofami z Rzymu w roku95...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Sekstus Empiryk

  Mniej więcej w drugiej połowie II w. po Chrystusie działa Sekstus Empiryk.Przydomek 'Empiryk' świadczy o tym, że Sekstus był lekarzem, metodycznieuprawiającym swą umiejętność, a zarazem wyznawcą empiryzmu.Sekstus zostawił trzy dzieła, zawierające bogaty materiał historyczny:

  1. Zarysy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt

Do góry