Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Tomasz Morus – XV-XVI wiek

   

  Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

   

  Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno – XVI wiek

   

  Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

   

  Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles ze Stagiry - 384-322 p.n.e.

   

  Był uczniem Platona , ale z czasem odszedł od jego szkoły, zakładając własną, tzw. perypatetyczną. Punktem wyjścia dla dzieła Arystotelesa była krytyka platońskiej teorii idei.

  Według Arystotelesa:

  Idee są hipostazami1 pojęć ogólnych, a nie żadną realnością (domniemanymi realnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon (Arystokles) – 427- 347 p.n.e.

   

  (Za Sokratesem) Dostrzegł problemy jakie stoją przed filozofią, jeśli chce być ona wiedzą pojęciową (wyrażaną w pojęciach).

  Problem: „Jak (dlaczego?) możliwa jest pojęciowa (ogólna) wiedza o świecie?”

  Rozwinięcie: „Skoro poznanie ma charakter bierny (polega na odtworzeniu), to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikur z Samos – (IV – III)

   

  Celem jest szczęście, brak cierpień, wszelkie przyjemności. Dlaczego mamy się bać śmierci, jeżeli gdy my jesteśmy to jej nie ma, a gdy nas nie ma, to śmierć jest?

   

  Zmienność cykliczna – gdyby dotyczyło to zawsze wszystkich atomów, mielibyśmy do czynienia z cykliczną koncepcją zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokryt z Abdery (V-IV w p.n.e.)

   

  Według Demokryta świat składa się z atomów i próżni na poziomie elementarnym rzeczywistości oraz rzeczy podlegających zmianom w warstwie zjawiskowej (zmysłowej). Atomy dzielą się na gatunki, których jest wiele, ale w obrębie gatunków atomy są jednakowe. Różne rodzaje atomów wpływają na to, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parmenides z Elei – c w p.n.e.

   

  Wyszedł od przyjęcia dwóch aksjomatów uważanych za pewne:

   

  Byt jest, a niebytu nie ma

  Byt i myślenie są tożsame

   

  Tym samym jest myśl i rzecz której ona dotyczy, bo nie znajdziesz myśli bez czegoś istniejącego, co wypowiada się w myśli. Z aksjomatów tych wydedukował Parmenides...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heraklit z Efezu – VI -V w p.n.e.

   

  Świat cechuje powszechna zmienność. Nie ma bytu (czegoś stałego), jest stawanie się. Wszystko jest zmienne, a w przepływie rzeczy zacierają się przeciwieństwa. Skoro wszystko jest zmienne, stała jest zmienność; ściślej – stały jest porządek dokonywania się zmian. Porządek ten bierze się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia

   

  Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry