Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Wzajemna relacja duszy i ciała

  dusza jako zasada życia ciała

  Anima est primum principium vitae. Dusza jest czymś co sprawia, iż człowiek żyje. Człowiek żyje dlatego, że zachodzą w nim procesy chemiczne i biologiczne, ale to nie jest przyczyną życia. Przyczyna życia to nie samo ciało, ale coś poza nim czyli dusza. Ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie istoty w bycie ludzkim

  Każdy człowiek, który istnieje, jest realny. Istotę bytu istniejącego nazywamy subzystencją (istnieć pod). Są 3 podstawowe ujęcia istoty:

  subzystencja – istota pełna wraz z ogarniającymi ją własnościami transcendentalnymi (ujęcie jednostkowego, konkretnego bytu),

  quidditas – istota, jaką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności transcendentalne

  odrębność – akt istnienia czyni byt czymś indywidualnym, człowiek jest sobą a nie innym człowiekiem – ma własne przypadłości, własna duszę;

  jedność – człowiek jest jednostką principiów, które go stanowią, jako ciało i dusza są jednością,

  realność – istnienie tak wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja pryncypiów człowieka

  Człowiek posiada ciało. Ciało jest materialne, zmienne. Materia jest nieokreślona, dopiero forma nadaje jej konkretną aktualizację. Materia I jest możnością, jest zasadą zmienności ciała ludzkiego.

  Materia II to ciało ludzkie, to konkretne które widzimy, że się zmienia. Forma decyduje, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza przeżyć własnego ja

  Człowiek przeżywa otaczający go świat i samego siebie. Inaczej przeżywam jednak własne ja to, to co jawi mi się jako moje. Człowiek chcąc oznaczyć przedmioty znajduje się na zewnątrz ja mówi, że „są moje”. ”Moje” jakoś przynależą do danego ja. Jest to relacja zewnętrzna i nie konstytuuje ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia a antropologia

  Psychologia wyrosła z filozofii, kiedyś była to psychologia filozoficzna. Psychologia doświadczalna wchodzi w skład nauk szczegółowych i bada te zjawiska, które można poznać doświadczalnie. Nie zajmuje się problemem duszy ludzkiej.

  Psychologia racjonalna korzysta z badań psychologii doświadczalnej, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka filozofii człowieka

  koncepcja filozofii człowieka – ogólny pogląd na filozofię i odpowiadające jej ujecie antropologiczne,

  problem monizmu i pluralizmu w człowieku – problem wyższości człowieka do innych bytów ziemskich oraz pierwiastek duchowy człowieka,

  wolność woli i jej ograniczenia,

  relacje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia filozoficzna - Metoda

  etap zjawiskowy, fenomenologiczny – opis i ogląd tego, co bezpośrednio lub pośrednio empirycznie dane i tego interpretacja. Zbieram odpowiednią wiedzę o człowieku, badam jego właściwości jako osobowej kategorii bytowej – fenomenologia człowieka.

  etap bytowy – dalsze pogłębienie refleksji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia filozoficzna - Antropologia

  Rozumowa nauka o człowieku w świetle jego przyczyn ostatecznych. Według o. Krąpca jest metafizyką szczegółową; odnosi się do określonej postaci bytu, jaką jest człowiek. Stawia filozoficzne pytania i próbuje na nie odpowiedzieć :

  Jaka jest natura człowieka i sposób jego istnienia?

  Jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /19.04.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolo Machiavelli - XV-XVI wiek

   

  „Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

   

  W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt

Do góry