Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Inne definicje człowieka

  Arystoteles – człowiek jest miarą wszystkiego,

  Tales – człowiek jest makrokosmosem,

  Scheler – ens amans,

  Max – ens sociale,

  Gehlen – homo faber,

  Kuczyński – homo creator,

  Huizing – ens pluders

  św. Augustyn – człowiek to tajemnica.

  Definicje te nie są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy nurty personalizmu

  J. Maritain – holizm personalistyczny, odczytywany metafizycznie w kategoriach społecznych:

  człowiek złożony jest z ciała i duszy jest osobą, rozumną i wolną,

  człowiek w odniesieniu do społeczeństwa jest wartością wobec niego nadrzędną.

  Mounier – wersja wybitnie społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy, że człowiek jest osobą?

  Droga historyczna w obrębie natury

  Natura to stała struktura bytu. Ona decyduje o określonym ludzkim działaniu. Różni się jakościowo od struktury zwierząt. Konsekwencją tego jest odrębny sposób działania człowieka. Dlatego o osobie możemy mówić w obrębie natury rozumnej.

       2.  Kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm chrześcijański

  Jest kierunkiem akcentującym problem osoby. Główni przedstawiciele:

  M. Scheler,

  J. Maritain,

  Mounier,

  K. Wojtyła.

  Kierunki daleko odchodzące od personalizmu:

  Indywidualizm – akcentuje sytuację niezależności bytu ludzkiego, ujmuje człowieka głównie od strony jego wolności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

  Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako osoba (persona)

  Persona est rationalis naturae, individua substantia. Natura oznacza istotę bytu wraz z wszystkimi przypadłościami i skutkami tych przypadłości. Forma decyduje, jakie przypadłości może podmiotować dany byt - władze i działanie, jakie człowiek może wykonywać za ich pomocą:

  intelekt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje w międzyludzkiej komunikacji osobowej

  Człowiek poznaje świat przez ciało. To poznanie pozwala mu odkryć specyficzność swego ja w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości, swoją wyjątkowość wobec elementów stanowiących świat.

  Ciało ludzkie jest zasadniczym przejawem człowieczeństwa, znakiem rozpoznawczym człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzne ujęcie ludzkiego ciała

  Każdy z nas jest zdeterminowany przez płeć. Byt ludzki jest bytem płciowym, ta cecha ma uzasadnienie pewnej celowości, jaka w bycie ludzkim jest opisywana. Płciowy człowiek jest w tej strukturze istotą równą. Płeć nie determinuje człowieka jako człowieka. Każdy organizm posiada pierwiastek męski i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dusza jest obecna w ciele?

  Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób istnienia duszy w ciele

  Dusza jest formą dla ciała, częścią składową, integralną dla ciała ludzkiego. Dusza nie jest fizycznie egzystująca. Duszy nie jesteśmy w stanie rozdzielić. Nie zajmuje miejsca w przestrzeni. Jest formą substancjalną, a nie przypadłościową. Ciało to nie tylko porządek części ciała, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry