Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA VIII „Potrzeba przyjaźni”

  Przyjaźń jest cnotą, czymś najkonieczniejszym. Bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć. Im większa przyjaźń tym bardziej narażona jest na niebezpieczeństwo. Przyjaciele – jedyną ucieczką w trudach. Młodzieńcom pomaga w unikaniu błędów, starszych otacza opieką, ludzi w kwiecie wieku pobudza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA VII „O wadach etycznych”

  Nieopanowanie to słaba wola, uleganie pokusom i rozpustnościom. Jest czymś złym i nagannym. Umiarkowany panuje nad sobą i jest odporny na problemy. Nieopanowanie wynika z niewiedzy, lecz też od niej stroni. Ulegając żądzy rozkoszy posiada nie wiedzę lecz mniemanie. Jest ono sprzeczne ze słuszną oceną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga VI

  Zalety duszy: etyczne (moralne) i dianoetyczne (intelektualne). Części duszy: rozumna i nierozumna. Do rozumnej należą rozumowanie i poznawanie. Trzy rzeczy w duszy od których zależy działanie i poznanie: doznawanie wrażeń zmysłowych, myślenie i pragnienie. Doznawanie wrażeń nie jest źródłem żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga V (sprawiedliwość, niesprawiedliwość)

  Sprawiedliwość - to trwała dyspozycyjność ludzi, dzięki której zdolni są dokonywać czynów sprawiedliwych, postępują sprawiedliwie i pragną tego co sprawiedliwe. Niesprawiedliwy jest żądny posiadania. Jest nim ten, kto wykracza przeciw prawu i słuszności (równości). Sprawiedliwy przestrzega prawa bo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga IV

  Szczodrość - to umiar w odniesieniu do dóbr materialnych. Rozrzutność - szczodrość - chciwość. Rozrzutność - niewłaściwe wydawanie pieniędzy na cele hańbiące. Chciwość - nadmierne przywiązywanie się do dóbr materialnych. Rozrzutnik trwoni majątek. Szczodrość polega na rozsądnym dawaniu temu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /4 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga III

  Czyny niezależne to te, które dokonuje się pod przymusem lub nieświadomie (przyczyny są poza działającym0. Czyny zależne od woli: przyczyna ich tkwi w działającym. Niezależne wywołują żal i skruchę. Czyn, który nie wywołuje żalu, to czyn niechcący.

  Postanowienie jest zależne od woli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga II

  Dzielność etyczna: skutkiem przyzwyczajenia. Dzielność diamoetyczna: doświadczenia, potrzebuje czasu na wykształcenie się. Zatem żadna z cnót nie jest nam wrodzona (rzecz wrodzona nie da się zmienić skutkiem przyzwyczajenia). Cnoty zdobywa się przez wykonywanie czynów etycznie dodatnich. Wszystkiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - Księga I

  Cele są czynnościami i odrębnymi wytworami. Polityka jest nauką o poznaniu dobra najwyższego. Jest przedmiotem nauki naczelnej. Cel, który pragniemy dla niego samego jest dobrem i to największym. Polityka orzeka które nauki należy uprawiać. Dobro ogółu jest większe od dobra jednostki. Nauka o państwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział władz

  O przyporządkowaniu władz oraz o tym, jakie władze dany byt posiada, decyduje forma. Sposoby życia:

  roślina - wegetatywny sposób życia,

  zwierzęta – zmysłowy sposób życia,

  człowiek - duchowy (intelektualny) sposób życia.

  Władze niższe zawsze są w posiadaniu dla formy wyższej. O...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie człowieka

  Jest to kwesta pewnego imperatywu wobec tego, co go dotyczy jako cielesność. Posiada własności poznawcze, tzn. że może podmiotować relacje poznania. Władze jako podmiotujące przypadłości mogą być przez nas nazywane możnością. Władza, która jest wyznaczana przez formę, to pewien obszar możności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt

Do góry