Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Pluralizm

  Wfilozofii pogląd, wg którego istnieją odrębne rzeczywistości (pluralizm ontologiczny), a w poznaniu wiele czynników, elementów, zasad decydujących o prawdzie lub zbliżaniu się do prawdy dotyczącej rzeczy i zjawisk (pluralizm epistemologiczny).

  W teorii przyrody pluralizm był reprezentowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm

  Pogląd, w myśl którego określony obiekt tworzą dwa niesprowadzalne do siebie składniki. Mogą to być np. sfery duchowa i materialna albo idealna i realna w przypadku dualizmu metafizycznego (system Platona) czy dusza i ciało w przypadku dualizmu antropologicznego (chrześcijaństwo). Na sposób dualistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monizm

  W filozofii - pogląd, w myśl którego określony obiekt (świat, człowiek, rzeczywistość jako całość) ma naturę jednorodną, bez względu na stopień swojej złożoności. Specyficzną postać monizmu stanowi panteizm. Monizm jest też w zasadzie każdy materializm (choć czysto teoretycznie można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia społeczna

  Dział filozofii związany z życiem społecznym człowieka. Nauka o zasadach życia społecznego, a także filozoficzna analiza rzeczywistości społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estetyka

  Jedna z dziedzin filozofii teorii wartości obok etyki, która zajmuje się zagadnieniami piękna i brzydoty, harmonii i dysharmonii. Zaczątki estetyki odnajdujemy u sofistów (sensualizm, relatywizm), utworzona przez nich estetyka zajmowała się głównie teorią poezji i operowała trzema pojęciami:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka

  Nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania. Dzieli się na aksjologię (teorię wartości) i deontologię (naukę o powinnościach). Obserwując rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aksjologia

  Ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych i estetycznych - ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę i hierarchie, zasady stosowania i funkcjonowania, zmienność w czasie i przestrzeni oraz zależność od innych elementów rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania)

  W granicach tej dziedziny mieszczą się pojęcia dotyczące poznania bytu. Usiłuje ona sformułować odpowiedź na pytania: czym jest poznanie, jaka jest jego geneza, jakie są jego warunki, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania, czy istnieją granice poznania. Prawie każdy filozof przedstawia własną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST FILOZOFIA?

  Filozofia ma swoje początki setki lat temu. Za pierwszego filozofa uznaje się Talesa z Miletu, który zajmował się głównie przyrodą i matematyką, jednak już Sokrates, zdaniem Cycerona, „odwrócił filozofię od nieba i wwiódł ją do miast i domostw ludzkich”. Współczesna encyklopedia pojęcie filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /21 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA IX

  W przyjaźniach opartych na nierównościach, proporcjonalność zapewnia równość i trwałość przyjaźni. Odpłaty otrzymuje się w wysokości oznaczonej przez obdarowanego. Wartość ocenia się wedle tego, co o tym sądzili, zanim ją mieli. W różnych stopniach należy się odwdzięczać. Przyczyną zerwania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /merlin Dodano /20.04.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt

Do góry