Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjsko - rzymska po Plotynie

  Uczniem Plotyna był Amelios, który spisał wykłady mistrza w stu księgach.U Ameliosa przejawia się to, co charakterystyczne dla rozwoju późniejszegoneoplatonizmu, mianowicie mnożenie hipostaz. Plotyński umysł rozpada się natrzy hipostazy. W przeciwieństwie do mistrza Amelios uważa, że wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm

  Chociaż rozkwit platonizmu wywarł niezatarty wpływ na umysłowość pierwszychwieków naszej ery, błędne byłoby jednak przekonanie, że w tym okresie Likejonprzestał pulsować życiem. Ogólny nawrót do źródeł i do poglądów założycieliposzczególnych systemów przejawia się i w arystotelizmie. Już w II w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła syryjska

  Drugą szkołę neoplatońską, nazywaną szkołą syryjską, inauguruje uczeń PorfiriuszaJamblich z Chalkis ( t w 330 r. po Chrystusie). Jest to okres, w którymodżywa platonizm. Platonik Sopatros przewodzi w obrzędach towarzyszącychzałożeniu Konstantynopola i niektórzy sądzą, że to powstające miasto...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm - Aleksander z Afrodyzji

  Najstarsze zachowane komentarze dzieł Arystotelesa pochodzą od działającegookoło roku 200 po Chrystusie Aleksandra z Afrodyzji. Wiele jego t e k s t ów zaginęło,ale przetrwały komentarze do ksiąg A-A Metafizyki, do księgi A PierwszychAnalityk, do Topik, Meteorologii oraz O zmysłach i ich przedmiotach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła pergameńska

  Odgałęzieniem szkoły syryjskiej jest szkoła pergameńska. Tworzy ją uczeńJamblicha Aidesios, który nadaje szkole kierunek praktyczno-religijny i nastawiają w duchu antychrześcijańskiej reakcji politeistycznej.

  Niewiele wiemy o postaciach należących do tej szkoły. Do jej grona należałsłynny cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm - Inni arystotelicy

  Wprawdzie arystotelizm zyskuje coraz większe uznanie, ale przewagę nadal maplatonizm. Wyjątek stanowi logika, w której arystotelizm przez wiele wiekówwiedzie prym. Z e względu na logikę Arystotelesa studiuje się w Akademii Platońskiej,w której logika perypatetycka pełni rolę wstępu do filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła ateńska

  Proklos z Bizancjum urodził się w roku 410 lub 412 po Chrystusie, a umarł w roku485 l ub 484. Nauczycielem jego był neoplatonik, komentator Arystotelesa,Syrian. Proklos pochodził z bogatej rodziny sędziowskiej. Początkowo i on miałzostać sędzią, ale ostatecznie wybrał zajęcie filozofa. Filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm

  Arystotelizm nie był kierunkiem, który wyrażał to, co najbardziej charakterystycznedla epoki kończącego się pogaństwa i zwycięskiego chrześcijaństwa.Arystotelesa przyćmił Platon, ale był to Platon głęboko przemieniony i częściowowzbogacony o arystotelizm. W epoce tej tworzy się nowy kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjska

  W tym okresie Atenom nie było już dane przewodzić życiu filozoficznemu ówczesnegoświata. W przeciwieństwie do znajdujących się w stanie upadku szkółateńskich żywo rozwija się filozofia w Aleksandrii.

  Chociaż neoplatonizm zrodził się w Aleksandrii, to rozkwitał w Rzymie,Syrii, w Pergamonie i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni platonizm - Plutarch z Cheronei

  Główną postacią średniego platonizmu jest Plutarch z Cheronei w Beocji(lata 45-125 po Chrystusie). W roku 66 po Chrystusie studiuje w Atenachu platonika Ammoniosa. Podczas tych studiów poza filozofią poznaje matematykęi retorykę. Dużo podróżuje, często bywa w Rzymie. Bierze czynny udziałw życiu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt

Do góry