Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Gnostycy

  GNOSTYCYZM (wschód, II/ III n.e.)

  doktryna synkretyczna (wschód + zachód), podobnie jak neopitagoreizm i neoplatonizm, próbująca przetworzyć wiarę chrześcijańską w wiedzę i oparty na niej pogląd na świat (jedna z pierwszych prób, podjęta przez nie – chrześcijan), w praktyce przekształcono...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /7 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA NEOPLATOŃSKA

  SZKOŁA ALEKSANDRYJSKO – RZYMSKA (OD PLOTYNA): PORFIRIUSZ – 232 – 304 n.e.

  komentator i egzegeta filozofii Plotyna, usiłował ją przedstawić jasno i prosto, poprawiał ją w niektórych punktach (np. występował przeciwko wróżbom)

  starał się godzić (wraz z Longinem – gramatyk i krytyk)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLOTYN (203 – 269 / 70 n.e.)

  urodzony w Egipcie, młodość spędził w Aleksandrii (słuchał Amoniusza Sakkasa – filozof aleksandryjski), potem przeniósł się do Rzymu

  przedstawiał życie duchowe nad cielesne (podobno wstydził się, że ma ciało)

  oryginalny myśliciel, erudyta, zdobył liczne grono zwolenników dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /8 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

  Urodzony w Alekandrii

  Zbudował system synkretyczny (żydowsko – grecki) z przewagą elementów żydowskich (wykorzystał wierzenia żydowskie, korzystał z pojęć greckich)

  Napisał liczne dzieła, które się zachowały, w tym komentarze do Pięcioksięgu

  Poprzednicy: teologia żydowska, grecka filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /6 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm

  DOKTRYNY EKLEKTYCZNE

  dążyły do uzgodnienia zwalczających się doktryn i utworzenia doktryny kompromisowej

  pojawiły się w ramach szkół greckich (II/ I p.n.e.)

  szkoły stoickiej (Stoa – „średnia szkoła”, zainicjowana przez Panaitiosa i Poseidoniosa, którzy ograniczyli monizm i rygoryzm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fedon i szkoła w Elidzie

  Fedon dostał się do niewoli z rodu arystokratycznego, był odźwiernym w domu publicznym aż Alkibiades za namowa Sokratesa nie wykupił go z niewoli.

  Wsród sokratyków mniejszych najmniej oryginalny.

  Rozwijał koncepcję, że nic nie potrafi oprzeć się rozumowi, gdyż jest on w stanie panować...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia scholastyczna w Polsce

  DO XIV n.e.

  szkoły i księgozbiory (katedry, klasztory), liczne podróże na Zachód (Rzym) i kontakty z kulturą umysłową Zachodu, studia na Zachodzie, ale brak środowiska naukowego

  podział doktryn filozoficznych średniowieczna:

  arystotelizm – chrześcijański i antyczny

  platonizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPCY ECKHARTA (praktycy – kaznodzieje)

  XIV n.e.: Jan Tauler , Henryk Suso (Niemcy), Jan Ruysbroek (ok. Bruklseli), Tomasz a Kempis (ok. Koloni) (cechy – panteizm, introspekcja i poszukiwanie bytu na dnie swojej duszy) XVI n.e.: Jakub Boehme („dno” Boże pojęte woluntarystycznie, świat – antropomorficznie, jako działanie woli i zmaganie się sił;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKHART (1260 – 1327)

  pochodził z Turyngii (Niemcy), z rodu rycerskiego, nauczyciel (Paryż, Strassburt, Kolonia), urzędnik (Saksonia, Czechy), pośmiertnie potępiony przez papieża

  poprzednicy:

  Pseudo – Dionizy

  Eriugena

  Albert Wielki, Tomasz (tradycja arystotelesowska)

  Teodoryk z Freibergu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eckhart i mistycyzm XIV wieku

  MISTYCYZM XIV n.e.

  wyraz wzmożonego życia uczuciowego (nie zaspokajanego przez rozważania intelektualne) i wzrastającego indywidualizmu (nie zaspokajanego przez powszechne formy religii i pośredni stosunek do Boga)

  dwie postacie mistycyzmu:

  ascetyczna (cel: zbliżenie duszy do Boga, Bóg i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt

Do góry