Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska

  Jak pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, już Justyn i Tacjan gromadziliuczniów, by w Rzymie stworzyć rodzaj ośrodków nauczania filozoficzno-religijnego.J e d n a k centra te w żadnym stopniu nie dorównywały znaczeniem intelektualnemuśrodowisku Aleksandrii.

  Nie jest przypadkiem, że właśnie tampowstaje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Aleksandryjska - Klemens Aleksandryjski

  Sławą chrześcijańskiej szkoły w Aleksandrii, tzw. szkoły katechetycznej, byłKlemens z Aleksandrii. Tytus Flawiusz Klemens urodził się zapewne w Atenachokoło 150 r. i był poganinem. Po nawróceniu odbywał liczne podróże doItalii, Syrii, Palestyny, Egiptu i studiował u wielu mistrzów. Wreszcie osiadłw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /11 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Pierwsze pisma chrześcijańskie

  Kreśląc dzieje filozofii chrześcijańskiej nie wolno zapominać, że chrześcijaństwonie zjawiło się jako filozofia, lecz jako religia zbawienia, której ośrodkiem nie jest jakaś doktryna, ale realna osoba Jezusa: Jego życie i nauka. W chwili, gdyumierają ostatni naoczni świadkowie Jezusa Kościół ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Zagadnienie Boga

  Stary Testament mówił bardzo wiele o Bogu, psalmy - główna modlitwa Żydówi chrześcijan, są przepełnione wypowiedziami na temat istoty Boga. Fundamentalnedla Starego Zakonu jest zdanie: „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:„Jestem który Jestem". I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: J e s t em posłałmnie do was"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Nauka o Logosie

  Znamy wszyscy prolog do Ewangelii św. Jana. Greckie pojęcie logosu, czyli słowa,odnosi św. Jan do osoby Chrystusa, gdy pisze: „I Słowo stało się ciałem"(Kai ó A,óyoc capC eyev£xo, Et verbum caro factum est). Niewątpliwie św. Janposługuje się terminologią przyjętą wówczas w ośrodkach hellenizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Mądrość i rozum

  Objawienie Starego Zakonu postawiło na poczesnym miejscu pojęcie mądrości.Zagadnieniu temu poświęcona jest osobna święta księga, przepiękna KsięgaMądrości, która głosi, że właśnie mądrość (aocpioc, sapientia) jest cenniejsza nadwszystkie skarby świata. Filozofia pogańska też czciła mędrców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Plotyn

  Pochodził z Lykopolis w Egipcie. Urodzony w roku 203 po Chrystusie, zmarłw roku 269. Młodość spędził w Aleksandrii, gdzie został uczniem AmmoniuszaSakkasa, którego około roku 242 opuścił, by udać się z cesarzem Gordianem nawyprawę przeciw Persom. Nieudana wyprawa zakończyła się dla Plotynaucieczką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza

  Mając na uwadze ciągłość filozofii pogańskiego antyku, doszliśmy w naszym opracowaniuaż do VI w. po Chrystusie. Zanim przejdziemy do omawiania filozofiichrześcijańskiej, musimy się zapoznać z tworem powstającym na peryferiachchrześcijaństwa, żydostwa i pogaństwa, jakim jest gnoza. Poznanie tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /16 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Neoplatonizm a ówczesne życie religijne

  Neoplatonizm rozwija się od końca III w. po Chrystusie przez mniej więcejdwa i pół stulecia, później licznymi strumieniami wsącza się w życie umysłoweśredniowiecza. Dzieje neoplatońskich szkół są bardzo złożone. Prawdopodobniepogaństwo antyczne czuło się zagrożone w swym bycie i to jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej

  Wiele umysłów przeciwstawia się samemu pojęciu filozofii chrześcijańskiej.W istocie filozofia jest jedna, bez żadnych bliższych określeń, ani grecka, anichrześcijańska, ani kantowska, ani marksistowska. Filozofia jest jedna, tak jakjedna jest matematyka. Niemniej wolno nam i należy mówić o niej z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt

Do góry