Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  D'ALEMBERT I POZYTYWIZM

  W XVIII wieku znalazła się również grupa uczonych, która zajęła stanowisko najwięk­szej ostrożności i ograniczyła zakres naukowych dochodzeń, byle osiągnąć w nich zupełną pewność. Fakty były dla nich jedynym przedmiotem nauki i filozofii. Stanowisko to, któremu XIX w. dał nazwę pozytywizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /16 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONDILLAC I SENSUALIZM

  Inna grupa filozofów francuskiego Oświecenia ograniczyła się do analizy psychologicz­nej umysłu, doszła zaś w niej do krańcowego sensualizmu. Inicjatorem tego kierunku był Condillac.

  ŻYCIE. Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780) pochodził z południowej Francji, z urzędniczej, szlacheckiej rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /12 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LA METTRIE I MATERIALIZM

  Postawa naturalistyczna XVIII wieku doprowadziła do materializmu tych myślicieli, którzy chcieli posiadać system filozoficzny. Materializm był najtypowszym systemem Oświecenia. Ojczyzną jego była Francja, początek sięgał jeszcze pierwszej połowy wieku. Najwięcej zwolenników liczył w gronie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /14 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA WE FRANCJI. WOLTER I FILOZOFIA OŚWIECENIA

  Najbardziej typowym objawem myśli XVIII w. była filozofia stosowana, usiłująca zasady filozoficzne zużytkować do celów praktycznych, do zwalczenia przesądów i za­szczepienia światłego poglądu na świat. Ruch ten stanowi „filozofię Oświecenia" w ściślejszym znaczeniu. Z natury rzeczy nie przyczynił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /22 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTKI UTYLITARYZMU

  Filozofia Oświecenia od zagadnień dotyczących świata przeszła, zwłaszcza w Anglii, do dotyczących człowieka: co człowiek wie, czego pragnie, jak żyje? A także przeszła do zagadnień o charakterze praktycznym: jakie życie jest dobre i jak uczynić je możliwie najlepszym? Na samym początku XVIII wieku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /17 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHAFTESBURY

  Obok filozofii poznania wiek XVIII uprawiał również filozofię moralną. Opracowywał ją wielokrotnie w duchu empiryzmu, ale stanowisko, od którego rozpoczął, nie było ściśle empirystyczne; było intuitywizmem, traktującym moralność na wzór piękna. Stanowisko to znalazło swój wyraz w Anglii w samym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /15 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

  Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym Oświecenia. Zaczął się i roz­winął w Anglii. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu XVII w. Locke.

  ŻYCIE. John Locke (1632-1704) urodził się w tym samym roku, co Spinoza, niemniej jednak należał już do innego okresu filozofii. Ale bo też dopiero w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /28 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZECI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I KRYTYKI, WIEK XVIII)

  1. filozofia na usługach oświecenia. Filozofia, która zapanowała w XVIII w., stanowiła nowy typ przede wszystkim przez to, że stawiała sobie cele praktyczne. Wierzyła, że dokona naprawy sposobu myślenia i życia; chciała zdobyć wiedzę nie dla niej samej, lecz dla oświecenia umysłów, uprzątnięcia z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /19 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII XVII WIEKU

  Wielkie systemy XVII w. uwzględniały równomiernie zagadnienia metafizyczne obok epistemologicznych; a wszędzie, idąc śladem Kartezjusza, kładły nacisk na zagadnienia najbardziej monumentalne. W metafizyce: Jakie są substancje i jaki jest stosunek między nimi? W teorii poznania: Co stanowi niezawodny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /11 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA W POLSCE W WIEKU XVII

  1. Polska, która od XIV w. przez ostatni okres średniowiecza i przez Odrodzenie należała do krajów o wysokiej kulturze filozoficznej, straciła w XVII w. to stanowisko. W wielkim ruchu filozoficznym tego stulecia udziału nie brała, nie utrzymała się na poziomie umysłowym Francji, Anglii czy Holandii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /5 026

  praca w formacie txt

Do góry