Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Racjonalizm i irracjonalizm

  Racjonalizm głosił kult poznania rozumowego, przeciwstawiając się antyracjonalizmowi, kult poznania zdobytego w drodze poznania – przeciwstawiając się poznaniu nadprzyrodzonemu, głosi kult intelektu, odmawiając siły poznawczej uczuciu. Hasło racjonalizmu nie zostało bodaj nigdy we właściwy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota poznania apriorycznego według fenomenologów

  Szczegółowe poznania apriorycznego poświęcają poznaniu apriorycznemu zwolennicy głośnego współczesnego kierunku, zwanego fenomenologią twórcą był f. Niemiecki Edmund Hussrel. Myśliciel ten przyjmuje hasło równo brzmiące z hasłem empiryzmu, które wychodząc poza wiedzę czysto słowną, polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia prawdy

  Klasyczna definicja prawdy brzmi, że prawda to zgodność myśli z rzeczywistością. Zgodność ta ma nie polega jednak na tym, że owa myśl jest identyczna z rzeczywistością. Myśl ma inną jakość, może być interpretowana jako podobizna rodzaj obrazu rzeczywistości. Powstaje, więc problem jak myśl...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne zagadnienia teorii poznania

  Będą to: epistemologia lub też gnozeologia. Epistemologia dzieli się na krytykę poznania (odpowiada za to, w jaki sposób poznajemy) lub teorię poznania (poddaje analizie rezultaty naszego poznania)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy filozofii

  Rozróżnienia poszczególnych działów filozofii dokonano już w IV wieku. Był to podział na:

  I. Naukę o bycie - metafizyka, antologia;

  II. Naukę o poznaniu – epistemologia, gnozeologia;

  III. Nauka o wartościach – etyka i aksjologia;

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia jako nauka o bycie

  Istnieje nauka, która bada Byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne. Nie jest ona żadną z tzw. nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada ogólnie Bytu jako takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu i bada jej własności, jak na przykład nauki matematyczne. Otóż, ponieważ poszukujemy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /6 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSPEKTYWA NA DALSZY ROZWÓJ FILOZOFII

  Okres wielkich systemów był intensywny, ale krótki. Po roku 1830, po śmierci Hegla można go uważać za skończony. Żył jeszcze Schelling i Schopenhauer i wszyscy znakomitsi mesjaniści polscy, ale rozwój idealistycznej metafizyki się zatrzymał, nie pojawiały się w niej nowe pomysły, a w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /6 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W POCZĄTKU XIX WIEKU

  Cztery były kardynalne zagadnienia filozofii tego okresu, filozofii metafizycznej, spekulatywnej, systemotwórczej:

  1) Jaka jest pierwotna natura bytu?

  2) Wedle jakiego prawa z pierwotnego bytu rozwija się cała różnorodność świata?

  3) Jakie posiada ta różnorodność postacie?

  4) W jaki sposób można...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /8 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MESJANISTYCZNA W POLSCE

  Polska w początku XIX w. wydała systemy metafizyczne o nie mniejszych aspiracjach i nie mniejszym polocie niż niemieckie, a tym bardziej francuskie. Po pokoleniu ludzi przejętych ideami Oświecenia przeszła od razu do maksymalnego programu, do absolutnej metafizyki, do syntezy, do wielkich systemów, do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /26 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

  Metafizyka, ale o charakterze innym niż niemiecka, powstała również we Francji. Nie odwoływała się do prawd apriorycznych, lecz do konkretnego doświadczenia, mianowi­cie do doświadczenia wewnętrznego. Miała charakter nie idealistyczny, lecz spirytualistyczny. Podwaliny jej stworzył Maine de...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Grzes56 Dodano /31.05.2011 Znaków /22 437

  praca w formacie txt

Do góry