Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Leibniz

  Filozof niemiecki tworzył w języku rodzimym. Odrzucał empiryzm, głosił racjonalizm, teorię bytu. Zakładał jedność jednak uważał, że jest ona substancją duchową. Wszystkie obiekty fizyczne zbudowane są z jednorodnej substancji, która składa się z niepodzielnych punktów metafizycznych zwanych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o zagadnienia (uniwersalia) i współczesna wersja tego sporu

  To spór o charakter rzeczywistości, a uniwersalia to po łacinie przedmioty ogólne, Arystoteles podobnie jak Platon przyznaje uniwersaliom byt rzeczywisty i samoistny. Arystoteles uniwersalia traktował jako formy rzeczy integralnie z rzeczą związane. Stał on zatem na stanowisku umiarkowanego realizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie przedmiotów idealnych

  Związane jest to ze sporem między apriorystami i empirystami o własne metody poznania tj. empiryczną i aprioryczną. Apriorystą był Platon, który sądził, że tylko poznanie rozumowe prowadzi do poznania tego, co istnieje naprawdę. Jeżeli poznanie rozumowe zaznajamia nas z prawdziwą rzeczywistością, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Dialektyka Marksa

  Twierdził zgodnie z Heglem, że procesy oraz wszelkie zmiany odbywają się w przyrodzie wedle praw dialektyki. Przyjmuje prawa dialektyki, bo za tymi prawami opowiada się doświadczenie. Marks był materialistą – uważał przyrodę cielesną za najprawdziwszą z wszystkich rzeczywistości. Nie uznawał innego...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyka Hegla

  Przyroda jest tylko fenomenem świata ducha obiektywnego, to prawa rządzące przyrodą są odbiciem praw rządzących światem ducha obiektywnego, gdzie rządzą prawa logiki. Zatem w prawach przyrody muszą odzwierciedlać się prawa logiki tj. prawa dialektyki. Prawa ustalają pewną hierarchię wśród pojęć –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm obiektywny

  Uznaje świat dany w doświadczeniu i to zarówno materialny, jak i psychiczny, a więc całą przyrodę cielesną i duchową za korelat tworu zwanego duchem obiektywnym. Zasadnicza teza głosi, że przyroda, to ogół przedmiotów tylko intencjonalnych, stwierdzonych w sądach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm metafizyczny

  Metafizyczny idealizm subiektywny nie uznaje przyrody cielesnej, a zwłaszcza ciał, za coś, co istnieje w sensie dosłownym. Istnienie ciał ma inny sens, mianowicie orzekając o ich istnienie możemy to słusznie czynić tylko o tyle o ile te twierdzenia sprowadzają się do stwierdzenia, że jakiś podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm subiektywny

  Nie stosuje rozróżnienia między bytem rzeczywistym, a fikcją sprowadzają wszystko do zespołu wrażeń psychicznych albo konstrukcji poznającego podmiotu. Traktuje świat dany w doświadczeniu za konstrukcję umysłu. Berkley przyjmował, że Bóg postrzega tylko świat materialny, a ten świat materialny to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka lub ontologia

  Ontologia dział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości.

  Zadania ontologii etymologicznie ontologia jest nauką o tym, co jest, a jej twierdzenia odnoszą się do czegokolwiek. Zgodnie z etymologia ontologia miała być nauką najogólniejszą, której twierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa rozumienia pojęcia transcendencji

  Chodzi tutaj o to, czy przedmiot poznający może w akcie poznania wyjść poza siebie, czy może przekroczyć swe własne granice. Z łac. transcendere - przekroczyć określono zagadnieniem transcendencji, a przedmioty leżące poza granicami poznania przedm. transcendentnymi. Pytając o to, czy podmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 223

  praca w formacie txt

Do góry