Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizm i finalizm

  Finalizm (teologia) przyjmuje że świat jest urządzony celowo, mechanizm (mechanicyzm) przeczy temu. Mechaniści twierdzą, że tok wszystkich zjawisk w świecie przebiega tak, jak w jakimś mechanizmie i nie jest kierowany celami, tak jak ludzkie dzieła.

  Antropomorficzny finalizm głosi tezę że świat jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność woli

  Wiązała się z zagadnieniem determinizmu. Gdyby wolę traktować deterministycznie, człowiek nie powinien ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż nie miałby na nie wpływu, zgodnie z zasadą powszechnej przyczynowości. Wielu filozofów, traktując wolną wolę za wartość integralnie związaną a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria identyczności

  Spinoza twierdzi że cały świat, przyroda jest ucieleśnieniem się w Bogu substancji która ma pierwiastek cielesny i duchowy. Mówi że jesteśmy odmianami boskiego ducha.

  Determinizm pogląd mówiący że nie istnieją zjawiska bez przyczyny. Indeterminizm twierdzi natomiast że zjawiska istnieją z przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirytualizm

  Głosi że w świecie rzeczywistym istnieją tylko substancje duchowe. Praktykowany przez zwolenników idealizmu subiektywnego. Samoistnie tylko istnieją przedmioty świadome, a więc dusze(spirytualizm idealistyczny).

  Realistyczna odmiana spirytualizmu uznawała jedynie istnienie substancji duchowych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materializm

  W klasycznym sformułowaniu głosi tezę, że istnieją tylko substancje materialne – czyli tylko ciała są substancjami. Materializm mechanistyczny zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek substancji duchowej, przeczy nawet istnieniu zjawisk psychicznych, które redukuje do zjawisk czysto fizjologicznych rozgrywających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie duszy i ciała

  Teorie próbujące rozwiązać kwestię ostatecznych składników przyrody formułują różne kierunki znane pod nazwami: dualizmu, materializmu, spirytualizmu czy teorii identyczności.

  Dualizm zasadniczą tezą jest istnienie zarówno substancji duchowej jak i cielesnej. Występuje on w postaci skrajnej (filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platońska teoria poznania

  Twierdził, że wiedza prawdziwa jest niezależna od treści doświadczenia. Uzyskuje ją w pełni dusza każdego z nas po śmierci. Śmierć, czyli rozdzielenie duszy i ciała, pozwala wrócić duszy do prawdziwej rzeczywistości, którą jest świat idei. Idee są wieczne, niezmienne, niematerialne, doskonałe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelesowska teoria bytu

  Arystoteles odrzucał Platońską teorię bytu, czyli koncepcję świata materii i idei. Założył, że byt jest jednostkowy, a wiedza jest wiedzą ogólną. Świat postrzegany zmysłowo jest jednorodnym światem poznanym, składa się z dużej liczby pojedynczych elementów. Strefa niedostępna dla doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie systemy filozofii nowożytnej

  Filozofia nowożytna rozpoczyna się od Kartezjusza we Francji, a w Anglii od F. Bacona. Utrzymywano, że w średniowieczu nie istniało nic takiego, co zasługiwałoby na miano prawdziwej filozofii. W średniowieczu stopniowo dokonywał się proces emancypacji filozofii, jako odrębnej dyscypliny studiów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Kartezjusz

  Zwany ojcem filozofii nowożytnej, głosił racjonalizm zaufanie do rozumu, odrzucał powszechnie obowiązujące prawdy. Słowa zaciemniają obraz rzeczywistości – to, co prawdziwe jest w naszym umyśle (niczego nie dowiemy się poprzez język – liczy się akt twórczej intuicji). Zwalczał scholastykę twierdząc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry