Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw klasyfikację dzieł Arystotelesa. Co to jest „Novum Organum” problemy? Indukcja, dedukcja, nauka według Arystotelesa

  Arystotelesa (zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos) na:

  pisma logiczne (noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/)

  pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa "

  pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega koncepcja szczęścia i złotego środka wg Arystotelesa

  Arystoteles odrzucając teorię Platona musiał czymś zapełnić "puste miejsce" po ideach , ponieważ konieczne jest, aby istniało coś, co sprawia ze byty są tym, czym są. Skoro nie są to pozaświatowe, praktycznie niepoznawalne (przynajmniej empirycznie) idee, a wszystkie byty są jednostkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /9 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyczna koncepcja bytu – substancji w ujęciu Arystotelesa (2 w 1)

  Najbardziej znana praca Arystotelesa – „ETYKA NIKOMACHEJSKA”, zawiera definicję szczęścia. Jest to według niego najwyższe dobro, do którego dąży człowiek, a osiąga je się przez działanie duszy i życie w zgodzie z dzielnością etyczną. To nieustanne angażowanie się w jakieś czynności, gdyż ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /5 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tezy stoicyzmu

  Stoicy: twórca: Zenon z Kition.

  miejsce: ateński nor tyk Stoa Poikile /nazwa pochodzi od miejsca/

  Przedstawiciele późniejsi:

  Chryzyp /żył w III wieku p.n.e./

  Seneka /I w. p.n.e./

  Epiktet /I/II w. p.n.e./

  cesarz Marek Aureliusz /II w. n.e./

  Stoicy żyli w przekonaniu, że świat ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platońska koncepcja duszy i ciała i jej związek z ujęciem państwa

  Dusza i ciało:

  W zgodzie z dwoma rodzajami bytu, tj. światem idei i przyrody poznawanymi w dwóch rodzajach poznania: intelektualnym i empirycznym Platon stoi na stanowisku dualizmu duszy i ciała. Dusza jest czynnikiem związanym ze światem niezmiennym, wiecznym. Stanowi niematerialny czynnik życia i jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /4 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialogi platońskie i ich tematyka

  Pierwsze dzieła filozoficzne Platona zostały napisane w formie dialogów Sokratesa ze sceptykiem Filonem. Do dziś jest przedmiotem sporu, czy Platon wkładał w usta Sokratesa własne poglądy, czy też dialogi są faktyczną wykładnią poglądów Sokratesa.

  Pisma Platona obejmujące 35 dialogów i cykl listów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tzw. „Mit jaskini”

  „Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini. Obrazuje ona stan umysłu tych, dla których wiedzą wydaje się to, co w istocie jest niewiedzą. Obrazuje ograniczenie poznania, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznanie idei wg Platona

  Poznania pochodzącego od zmysłów nie cenił, a nawet nie uważał za wiedzę, lecz jedynie „mniemanie”, ponieważ postrzeganie zmysłowe jest zmienne i niepewne, bo jego przedmiot - przyroda - jest zmienny i złożony. Zdroworozsądkowe rozumienie poznania jako postrzegania zmysłowego jest mylące, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał idealizm Platona w teorii bytu

  Pojęcia zawierają wiedzę pewną i bezwzględną, ponieważ są stałe i proste. Są one odwzorowaniem idei, które charakteryzują się stałością, niepodzielnością, niezmiennością - są wieczne, niematerialne, ale istniejące obiektywnie, stanowią złożoną strukturę hierarchiczną, z ideą dobra -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij istotę metody Sokratesa

  Metoda elenktyczna, czyli metoda zbijania, którą Sokrates uważał za „największy i najskuteczniejszy spośród sposobów oczyszczania umysłu”, polegała na doprowadzeniu do absurdu: fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie (to nazywano ironią Sokratesa) i pytaniami zmuszał do wyciągania z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 900

  praca w formacie txt

Do góry